top of page

Aanwijzing

De dag na dat de aanwijzing is opgeheven pleit minister om de personeelsstop te handhaven en zegt hij dat het apparaat meer moet produceren. Ondanks de personeelsstop zijn de kosten gestegen, vanwege overwerk. Het is bizar. Hij kodigt nieuw personeelsbeleid aan.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page