top of page
Search
  • _

Abbb

Abbb

DRAFT 1.0

17 oktober

Wie eens het vak bestuursrecht heeft gevolgd, weet dat wij het hebben over de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De abbb's behelzen een aantal beginselen die ontstaan zijn uit jurisprudentie om de gedragsregels van de overheid ten opzichte van de burger te regelen; dit is middels wetgeregeld. Ik ben in het vak ingewijd met de toen beschikbare versie van het boek van van Wijk (van Wijk, Konijnenbelt, & van Male, 2014).

Abbb's kunnen onderscheiden worden in formele beginselen en materiële beginselen. De formele beginselen houden in dat iedere bevoegdheid van de overheid om besluiten te mogen nemen moet terug te voeren zijn op bevoegdheid die door de formele wetgever is toebedeeld: Legaliteitsbeginsel , zorgvuldigheidsbeginsel, motiveringsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, fair-play-beginsel, verbod op détournement de procédure.

De materiële beginselen hebben betrekking op de inhoud van bestuursbesluiten: sSecialiteitsbeginsel, evenredigheidsbeginsel, materiële rechtszekerheidsbeginsel, gelijkheidsbeginsel, verbod van détournement de pouvoir, vertrouwensbeginsel.

Het gaat er dus omdat de de burger wordt beschermd tegen de overheid; zijn overheid (Stout, 2015). Als wij kijken naar ontwikkelingen Op Curaçao en in Nederland. In Nederland weet ik niet zeker, maar op het eiland leven wij al enige tijd onder de noodwet, waardoor de overheid bijzonder veel macht heeft. De minister-president wordt opperbevelhebber genoemd en hij noemt zichzelf lider maksimo di país. De minister van VVRP laat weten dan hij geen makamba’s wil in topfuncties. In Nederland heeft de kindertoelagenaffaire duidelijk gemaakt hoe zwak de positie is van de burger ten opzichte van de overheid. Laatst blijkt dat de marechaussee mag discrimineren bij grenscontrole (Rechtbank: marechaussee mag etnisch profileren bij vreemdelingentoezicht-, 2021).

Ik concludeer, ook op basis van eigen ervaring, dat de positie van de burger ten opzichte van de overheid erg zwak is , en wordt met de dag zwakker. Er is nog een zeer lange weg te gaan om de burger te beschermen tegen zijn overheid.

References

Rechtbank: marechaussee mag etnisch profileren bij vreemdelingentoezicht-. (2021, september 22). Opgehaald van www.nrc.nl: https://nieuws/2021/09/22/rechtbank-marechaussee-mag-etnisch-profileren-bij-vreemdelingentoezicht-a4059212#:~:text=onze%20medewerkers%20thuis.-,Rechtbank%3A%20marechaussee%20mag%20etnisch%20profileren%20bij%20vreemdelingentoezicht,tot%20control

Stout, H. (2015). De Nederlandse Rechtsstaat. Amsterdam: Amsterdam University Press B.V.

van Wijk, H., Konijnenbelt, W., & van Male, R. (2014). Hoofdstukken van bestuursrecht.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page