top of page

30 mei 2023

30 mei 2023

DRAFT 3.0

28 mei 2023

Het gaat natuurlijk om 30 mei 1969. Normaal lever ik commentaar na de datum. Maar nu wil ik reflecteren zonder te zijn beïnvloed door anderen die op die datum het woord zullen voeren.

Ik moet onmiddellijk denken aan Stanley Brown. Het is de eerste keer dat hij er niet meer bij is. Niet zo lang geleden was het aan hem de eer om de hoofdtoespraak te behouden op de herdenking.

Velen stellen dat 1969 het verval van Curaçao heeft ingeluid. Stanley was daar hartstochtelijk er niet mee eens. Hij wees dan op met name de stijging van het minimumloon en andere verbeteringen van de rechtspositie van de arbeiders en ook op het feit dat de Afro-Curaçaoënaar ook posities als gouverneur, gezaghebber en dergelijke kan bekleden.

Maar nu 2023. De armoede neemt met de dag toe en velen moeten hun eiland ontvluchten om te overleven of om hun kinderen en zichzelf een kans te bieden op een betere toekomst. Het eiland heeft de hoogste GINI-coëfficiënt (0,42) van het Koninkrijk, dat duidt op een grote ongelijkheid tussen topinkomens en het minimumloon, het onderstand en geen inkomen.

De samenleving is gefragmenteerder dan ooit; helemaal niet inclusief. Er is een crisis in de zorg en het onderwijs en in nog meer sectoren en er is ondanks het landspakket en de onderlinge regeling weinig perspectief.

Ik had 26 mei 2023 een epifanie. Ik zag hoe de black jetset opereerde. Ik kreeg geen totaal beeld maar een glimps. Wij organiseren een cursus. Alle presentatoren zijn lid van het netwerk; collega’s, ex-studenten of welke andere relatie dan ook. Wij huren de locatie bij iemand die ooit bij ons in de collegebanken zat. Wij halen de versnaperingen bij een familielid van. De inschrijvingen komen van bedrijven en overheidsinstanties waar er alumni werken. De inhoud van de cursus en of mensen echte relevante en bruikbare kennis opdoen is totaal niet relevant, het gaat erom dat het geld binnen komt, want er zijn rekeningen te betalen. Dit is een meer expliciete beschrijving van hoe Family & Friends werk. Velen stellen dat het inherent is aan kleine samenlevingen, dat het onvermijdelijk is en dat iedereen het doet. Ik weet het niet. In deze context een andere case. Laatst was ik in een meeting en liet een deelnemer een naam vallen van iemand van wie ik weet dat het een huisvriend is, en vertelt dat de persoon een expert is op een specifiek gebied. En dat is niet zo. De persoon wil wel als zodanig te boek staan en deze vriend wil hem wel een handje helpen. Het is de klassieke techniek van name-dropping. Steeds meer moet de verslaggever een vriend zijn en tegenwoordig moet zelfs de huisarts en de specialist een vriend zijn.

Tot slot. Ik maak onderscheid tussen minstens twee netwerken; de ene is de andere niet. Een goed netwerk is een netwerk dat waarde creëert, bijvoorbeeld door export. Family & Friends is een netwerk dat waarde vernietigt; het graait en verdeelt de buit onderling.

54 jaar na 1969 is het land in een ongekende crisis beland. De raffinaderij, ooit de motor van welvaart, waar in 1969 de protesten begonnen, staat stil door corruptie. De revolutie is ook hier een Animal Farm gebleken. Maar gelukkig is er het toerisme en beginnen heel voorzichtig nieuwe sectoren zich af te tekenen. Sectoren als de ICT en de nieuwe energiesector.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Creativiteit DRAFT 4.0 29 november 2023 Een van de vaardigheden van de Future of Work is creativiteit. Creativiteit houdt in dat je in staat bent om unieke oplossingen te bedenken en je perspectief ku

De volgende verkiezingen op Curaçao DRAFT 4.0 28 november 2023 De volgende verkiezingen op Curaçao. Nu de verkiezingen in Nederland maar ook elders hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld Argentinië, begi

Happy birthday ChatGTP DRAFT 4.0 27 november 2023 Op 30 november vieren we de eerste verjaardag van onze vriend ChatGPT, die de wereld heeft veroverd. In slechts één jaar hebben Chat en wij heel wat m

bottom of page