top of page

Caribbean Change Award 3.0

The prize is awarded to an organization that has excelled in the area of change to Curacao 3.0.

"3.0: is het informatie- of internettijdperk: de wereld beheerst door het internet. De creatieve klasse is de drijvende kracht van de samenleving."

Other criteria beside the vision are:

Samendelen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Virtueel

Faith

Vertrouwen

Functioneel

Transparant

Open source

Internet/ Internet als nutsvoorziening

Social Networking

Samen delen


De weg naar de toekomst is bijvoorbeeld ?Samen delen?. En doorgeven van overbodige spullen, van spullen die je niet langer gebruikt.

Dit noemen we The Mesh . We gaan meer collectieve goederen en diensten maken en liefst zonder de politiek en de overheid erbij te halen.

Maar de basis van Curaçao 3.0 is: het internet, sociale media en GPS.

MVO

3.0 is meer dan maatschappelijk ondernemen. Een tweede uitgangspunt is het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de triple-P-benadering.

Virtueel

Het doet er niet toe waar je bent en wanneer. Virtueel ben je altijd op het juiste moment op de juiste plek. Dit is van belang voor het inschakelen van al het talent dat in Nederland of elders zit voor met name studie.

Immaterieel

Het gaat er niet meer om wat je hebt, maar wie je bent en waar je voor staat en gaat.

Je ziet het al bij de jongeren van de generatie Z . Ze hebben alleen maar de smartphone. Verder hebben ze hun vrienden en vertellen ze hun verhaal met tekst, beeld en geluid. Je hoort ze steeds minder over de statussymbolen van vroeger.

Faith

Confident belief in the truth, value, or trustworthiness of a person, idea, or thing.

Belief that does not rest on logical proof or material evidence.

Vertrouwen

Het is vertrouwen dat uiteindelijk voor stabiliteit zorgt in relaties. Het is de basis om open te staan en samen te kunnen bouwen. Is dat vertrouwen aanwezig, dan lukt het vrijwel altijd om uitdagingen, problemen en obstakels te overwinnen.

Functioneel

Het gaat niet om objecten, maar om de functie. Bijvoorbeeld: het is geen auto, maar een transportmiddel. Een bus is net zo goed, als je maar op tijd aankomt waar je moet zijn.

Transparant

Zaken moeten na te trekken zijn, als dat nodig is. Dat bevordert het vertrouwen.

Vertrouwen en transparantie maken collaboratie mogelijk. Het gaat om samenwerken. Men vraagt hulp. Men biedt hulp aan.

Open source

Of open bron beschrijft de praktijk die in productie en ontwikkeling vrije toegang geeft tot de bronmaterialen (de source) van het eindproduct.

Internet

Dit zijn enkele van de uitgangspunten waar systemen 3.0 op zijn gebaseerd. Het internet is de driver van 3.0. Het gaat om het creëren van sociale netwerken, om kennis, ideeën en emoties te delen. We willen onze ervaringen delen.

The previous winners are:

  • 2014Curacao Cares / Fundashon Bon Intenshon

  • 2015 Ride For The Roses / Tur Ta Konta

bottom of page