top of page

Vergaderen 3.0

Vergaderen 3.0

Een vergadering is een gestructureerd gesprek om formeel te beslissen over punten die de organisatie aangaan. Er zijn boekenkasten volgeschreven met boeken over vergadertechnieken. Vroeger waren er trainingen hoe effecting te vergaderen. Tegenwoordig leest niemand deze boeken en volgt men ook niet dergelijke trainingen ook niet meer. Wat zie ik tegenwoordig. Vergaderingen beginnen altijd te laat. Zelfs de Statenvergadering. Mensen komen met een gesloten envelope de vergaedring binnen en gaan na het uitgebereid bijkletsen voor de vergadering, bij agenda punt een, even snel de vergaderstukken kijken.

Hoe neem je een besluit? Bij het agendapunt "vaststellen notulen" gaat men de vorige vergadering nog een keer overdoen, in plaats van gewoon vast te stellen wat niet klopt of ontbreekt in de notulen. Vervolgens arriveert de vergadering na driekwartier bij het agendapunt "Actiepunten". Bij a alle mensen zien dan voor het eerst wat hun huiswerk was. Na bijna een uur arriveert men bij agendapunt een. De bij het punt horen de stukken zijn door velen niet gelezen. Maar ze discussieren driftig mee. Na veel discussie wordt er natuurlijk geen besluit genomen en wordt het agendapunt verschoven naar de volgende vergadering. Zo probeert de vergadering nog een paar punten af te werken met hetzelfde effect. Om kwart voor twaalf realiseert de voorzitter dat hij de agenda niet zal kunnen afronden en besluit alle nog te behandelen punten te agenderen voor de volgende keer. Maar hoe moet nu een agenda punt besproken worden? Eerst vastellen wat de vraag is. Twee inventariseer de opies. Wat zijn de voor- en nadelen van iedere optie? Kies de beste optie. Wat je vaak ziet is dat voor iedere oplossing twee problemen kan bedenken: "ja, maar". Misschien loopt daarom de economie niet. Misschien hebben we daarom geen nieuw ziekenhuis. En ook geen tweede megapier.

Nu kan je met een tablet al je documenten bij je hebben. Kan je nog met iemand contact opnemen om snel aan informatie te komen. Kun je ook op internet informatie zoeken. Maar kan ook de vergadering opgenomen worden en genotuleerd worden. Na de vergadering druk je op "send" en de notelen zijn weg. Maar wat heb je eraan als je niet kun vergaderen?

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page