top of page
Search
  • _

Traditie en verandering

Traditie en verandering

DRAFT 2.0

9 februari 202

Volgens mij kun je en veranderen en je tradities koesteren, maar vaak lijken tradities verandering in de weg te staan. Die indruk heb ik op Curaçao.

Door Weber worden drie ideaaltypes van legitieme dominantie onderscheiden:

• traditioneel leiderschap, gebaseerd op (historische) gebruiken.

• charismatisch leiderschap, gebaseerd op de veronderstelde uitzonderlijke kwaliteiten van de leider.

• legaal-rationeel leiderschap.

Bij ons spelen traditie en charisma een grote rol. Wij geloven in charismatische leiders en hun uitstraling via hun nazaten. De kinderen van hebben privileges en het wordt gelegitimeerd door de samenleving. Het heeft onder anderen tot gevolg dat het niet gaat om de inhoud meer om wie wat zegt. Nepotisme is bijna geen issue. Het is gerechtvaardigd. Men lijkt te denken dat kwaliteiten georven worden. Een andere rechtvaardigingsgrond is, wie kan je meer vertrouwen dan je eigen familie? En deze manier kwam geen enkele samenleving vooruit.

Wij missen een echt wetenschappelijk klimaat waar wordt gekeken of een bewering een wetenschappelijk toets doorstaat of niet. Een ander element is dat mensen alleen het eigen comfort najagen en niet hebben met de gemeenschap. Het bizarre is dat wij als geheel verder zijn gekomen door de offers van de vorige generaties. Een volk gaat altijd vooruit dankzij de offers van de generatie die haar voor ging. Wij zullen helaas niet verder komen omdat de huidige generaties onvoldoende bereid is om offers te brengen voor de samenleving als geheel.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page