top of page

Traditie en verandering

Traditie en verandering

DRAFT 2.0

9 februari 202

Volgens mij kun je en veranderen en je tradities koesteren, maar vaak lijken tradities verandering in de weg te staan. Die indruk heb ik op Curaçao.

Door Weber worden drie ideaaltypes van legitieme dominantie onderscheiden:

• traditioneel leiderschap, gebaseerd op (historische) gebruiken.

• charismatisch leiderschap, gebaseerd op de veronderstelde uitzonderlijke kwaliteiten van de leider.

• legaal-rationeel leiderschap.

Bij ons spelen traditie en charisma een grote rol. Wij geloven in charismatische leiders en hun uitstraling via hun nazaten. De kinderen van hebben privileges en het wordt gelegitimeerd door de samenleving. Het heeft onder anderen tot gevolg dat het niet gaat om de inhoud meer om wie wat zegt. Nepotisme is bijna geen issue. Het is gerechtvaardigd. Men lijkt te denken dat kwaliteiten georven worden. Een andere rechtvaardigingsgrond is, wie kan je meer vertrouwen dan je eigen familie? En deze manier kwam geen enkele samenleving vooruit.

Wij missen een echt wetenschappelijk klimaat waar wordt gekeken of een bewering een wetenschappelijk toets doorstaat of niet. Een ander element is dat mensen alleen het eigen comfort najagen en niet hebben met de gemeenschap. Het bizarre is dat wij als geheel verder zijn gekomen door de offers van de vorige generaties. Een volk gaat altijd vooruit dankzij de offers van de generatie die haar voor ging. Wij zullen helaas niet verder komen omdat de huidige generaties onvoldoende bereid is om offers te brengen voor de samenleving als geheel.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Other Side of the Coin

The Other Side of the Coin March 2, 2024 In our discussion on disease poverty, primarily stemming from the lack of a steady income, it's essential to consider the flip side: the presence of excessive

bottom of page