top of page

Stagnatie of al stagflatie op Curaçao?

Stagnatie of al stagflatie op Curaçao?

DRAFT 2.0

13 juni 2022

Vrijdag was ik de enige klant bij het pompstation. Ik vroeg daar wat er aan de hand was, en men vertelde mij dat er minder benzine wordt gekocht. Een zelfde patroon zie ik nu ook in de supermarkets. Met de het stilvallen van de economie, valt ook het sociale leven stil, want een groot deel van het sociaal leven is onderdeel van de economie, bijvoorbeeld de horeca. Gratis events als de Sail In Curaçao camoufleren dit een beetje, zeker als er twee gratis concentraten, gesponsord door de rijksten van het eiland, onderdeel zijn van het programma.

De stagnatie op het eiland is niet nieuw, al twintig jaar is er geen significante economische groei. Op alle fronten is er geen ruimte meer voor onderhoud. Niet alleen van de raffinaderij, en de wegen, maar ook particuliere huizen en auto’s.

En toch is het niet alleen op Curaçao, ook in Nederland groeit het aantal armen. Ondanks het feit dat er overal een tekort is aan werknemers, bijvoorbeeld op Schiphol en de spoorwegen. En toch kunnen velen van boven de 55 jaar geen werk vinden.

Mensen vragen zich af waarom zoveel Nederlanders zich op Curaçao komen vestigen en waarom zoveel mensen van Curaçao naar Nederland vertrekken. Voor wie euro's heeft is het eiland steeds goedkoper, met name onroerend goed. Aan de andere kant biedt Nederland voor de werkloze op Curaçao veel perspectief.

Voor dat de economie en het sociale stil vielen, viel de politiek als stil, al vanaf 2005. De politiek biedt geen antwoorden meer, in tegendeel. De politiek ontvlucht de werkelijkheid door dure wekelijkse dienstreizen.

Ik denk dat Curaçao nu stagflatie ervaart. Stagflatie is economische term die bestaat uit een samenvoeging van 'stagnatie' en 'inflatie', waarmee duidelijk wordt gemaakt dat de economische groei stagneert, de inflatie stijgt en de werkloosheid over het algemeen hoog blijft.

Hoe komen wij uit deze situatie? Velen klampen zich vast aan het geloof. Heel langzaam beginnen de predikanten de maatschappelijke problemen in de preek aan de orde te stellen. Ik denk dat via dialoog sociaal kapitaal te mobiliseren wij het langzaam uit kunnen koemn. Mensen moeten samen komen om elkaar te steunen en om oplossingen te zoeken.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page