top of page
Search
  • _

Singapore en China

Singapore en China

DRAFT 3.0

21 april 2023

In 1978 zette Deng Xiaoping de hervorming van China in en luidde China het staatskapitalisme in. Staatskapitalisme is een economisch stelsel waarin de staatsbureaucratie de heersende kapitaalhouder is. Het verschilt met het vrijemarktkapitalisme (waar het kapitaal in handen is van de particuliere ondernemers) en van het communisme zoals Karl Marx dat schetste (waarin alle arbeiders gezamenlijk over het kapitaal heersen).

Wat velen hier niet weten is dat Deng zich liet inspireren en adviseren door Lee Kuan Yew en zijn Singapore. Deng bezocht dat kleine land twee keer in zijn leven; in 1920, als student en in 1978 als leider van China, hetzelfde jaar waarin de hervormingen werden ingezet. Lee bezocht China in 1976, 1980, 1985 en 1988. In 1976 ontmoette hij Deng niet. Lee werd een belangrijke adviseur van Beijing. Duizenden burgemeesters en andere hooggeplaatste Chinezen bezochten Singapore om het geheim in dat kleine land onder de knie te krijgen (Building on Deng Xiaoping and Lee Kuan Yew Legacy: Today Marks 40th Anniversary of Deng’s Historic Visit to Singapore, 2018

Het lijkt verrassend dat zo’n klein land een reus als China kan onderwijzen. Eigenlijk moet het ons niet verbazen want zo zijn wij als eilandje groot in baseball en andere sporten en is Nederland relatief gezien ook maar een klein landje dat in vele top tien’s verschijnt.

References

Building on Deng Xiaoping and Lee Kuan Yew Legacy: Today Marks 40th Anniversary of Deng’s Historic Visit to Singapore. (2018. Retrieved from cil.nus.edu.sg: https://cil.nus.edu.sg/publication/building-on-deng-xiaoping-and-lee-kuan-yew-legacy-today-marks-40th-anniversary-of-dengs-historic-visit-to-singapore/

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page