top of page

Opening nieuw parlementair jaar

Opening nieuw parlementair jaar

DRAFT 2.0

14 september 2022

Gisteren was dus de opening - en dag ervoor de sluiting - van het parlementair jaar van Curaçao. Het is de tweede van dit kabinet. De eerste had inhoudelijk minder om het lijf omdat de regering pas enkele weken ervoor was ingezworen. Het lijkt erop dat er steeds meer ceremonie met pracht en praal bijkomt, maar ik heb niet de indruk dat de inhoud er gelijke tred houdt. Het lijkt erop dat hoe groter de crisis hoe meer ceremonie. Dit jaar kwam was het nog wranger omdat het korpspolitie die in een centrale rol vervult tijdens de ceremonie, totaal in opspraak is geraakt, net als de Staten zelf die door het reisbudget heen is.

Maar dat is niet waar ik wil belichten. De sluiting en opening maken de public governance cyclus heel zichtbaar; het is de jaarcyclus, die weer afgeleid is van de vierjarige cyclus. Het belangrijkste document van de vier jaren cyclus is het regeerprogramma. Dit was enkele dagen eerder eindelijk in de Staten besproken, maar ik weet eerlijk gezegd niet hoe het debat is afgelopen. De gisteren ingediende begroting is een vertaling van het regeerprogramma, maar zou ook de bijstellingen moeten bevatten op basis van de bevindingen van de jaarrekening 2021, en dat ligt er volgens mij niet. Maar dat is niet nieuw; dat is al meer dan twintig jaar niet gebeurd. De achterstanden zijn wel zodanig opgelopen dat het misschien volgend jaar zou kunnen, of het jaar daarop.

De speech van de gouverneur - uitgesproken namens de regering - heb ik nog niet goed bestudeerd, maar maakte geen indruk op mij. Het begon met het pandemie-verhaal en het blootleggen van onze problemen, om vervolgens de lijstjes van negen ministeries af te gaan. Het echt goed neerzetten van waar staan wij nu en waar gaan wij naartoe, en hoe, heb ik gemist. Er wordt gesteld dat wij zullen moeten hervormen om het volk perspectief te bieden. Er is de lofzang aan het volk hoe veerkrachtig die wel niet is. Het is nu de beurt van het volk – zo luidt ook de titel van het regeerprogramma. De kwaliteit van het leven moet worden verbeterd. Transparantie is belangrijk. (Maar daar heeft het het afgelopen jaar aan ontbroken.) Elders zie ik dat minister GMN laat zien dat er lokaal voedsel wordt verbouwd. Op economische gebied komen er hervormingen op het gebied van hoge kosten en bureaucratie aangekondigd. Op korte termijn is het accent op de economische sector toerisme, met name medische toerisme – met alle problemen van deze sector? - en ecotoerisme. Als nieuwe economische activiteit wordt gekozen voor industrie en export, met name de energietransitie, ITC-sector, internationale financiële sector en de raffinaderij. En let wel: toerisme, financiële sector en raffinaderij zijn niet nieuw!Het is bijzonder dat wij nu de grenzen beter gaan bewaken om wapen-, drugs- en mensensmokkel te bestrijden. Al bij al heb ik geen duidelijk verhaal gehoord over de economie, de armoede, de emigratie, de corruptie, de energietransitie, om maar een paar zaken te noemen. Wel waren er weer kreten over verbeteren van het apparaat, terwijl men in werkelijkheid de top heeft volgestopt met gepensioneerden. Ik moet bekennen dat er iets op Financiën gebeurt maar of het structureel en integraal is, heb ik mijn twijfels over. Over verdere versimpeling van het belastingsysteem heb ik niets gehoord.

Maar de governance cyclus draait door. Hopelijk niet als rondjes rond de rotonde of een vicieuze cirkel of een neerwaartse spiraal maar als een opwaartse spiraal.

Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page