top of page
Search
  • _

Loyaliteit

Loyaliteit

DRAFT 3.0

17 februari 2023

Twee leden van de coalitie hebben meegestemd op een motie van de oppositie. Ze schijnen ook betrokken te zijn geweest bij het opstellen van de motie. Er is veel spanning binnen de coalitie ontstaan, want de twee zouden niet loyaal zijn en niet betrouwbaar. Loyaliteit is een kernwaarde. Wat in het over en weer gaan nauwelijks wordt belicht is de inhoud van de motie. Als ik het goed heb begrepen gaat het erom om de exclusiviteit van de preferred bidder om partner te worden in het draaien van de raffinaderij te beëindigen.

Het feit dat de inhoud nauwelijk aan de orde komt duidt erop dat onze interpretatie op de eerste plaats betrekking heeft op personen en partijen of organisaties. Het komt erop neer dat je elkaar niet verrast en zeker niet laat vallen.

Maar in de politiek gaat het niet primair om personen maar om abstracte ideeën als democratie, integriteit, rechtvaardigheid, etc. Wat te doen als je politieke ‘vriend’ niet loyaal is aan een abstract idee als integriteit? Ben je niet loyaal als je loyaal bent aan integriteit? Zeker als je al eerder op meerdere manieren het duidelijk hebt trachten te maken?

Het lijkt erop dat velen in het politieke spel loyaliteit aan abstracte ideeën niet onderkennen. Men lijkt zich af te vragen hoe het mogelijk is dat men de coalitie, de partij en de persoon laat vallen om niets; omdat het was afgesproken.

Laat ik het anders stellen. Is een moeder die haar eigen kind aangeeft aan de politie niet loyaal aan haar kind?

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page