top of page

Hoe komen wij deze turbulente tijd door?

Hoe komen wij deze turbulente tijd door?

DRAFT 2.0

25 januari 2022

Het is evident dat wij in een zeer turbulente tijd leven. Lokaal raast de storm van de pandemie over ons heen en schijnt de strategie van time out en vaccineren niet genoeg te werken. Ondertussen benoemd regering steeds meer kabinetsmedewerkers. De toekomst van de raffinaderij blijft onzeker. De schulden nemen toe. De armoede neemt toe. De sociale onrust neemt toe. Er zijn confrontaties in het toerisme. De gevolmachtigd minister zorgt indirect voor onrust. De minister president staat steeds meer onder vuur maakt meer uitglijders.

Sommige van deze uitingen zijn evident gekoppeld aan internationale turbulentie. Bij de pandemie en het vaccineren is het evident. Ook de logistieke problemen die leiden tot inflatie. Maar wat de dreigende oorlog in de Oekraïne leeft hier nauwelijks, net als de klimaatcrisis. Maar ook cryptocurrency en de steeds toenemende ongelijkheid leven hier niet(Tien grootste rijkaards ter wereld werden in 2021 nog eens 400 miljard dollar rijker, 2022). Dit leidt allemaal tot verder spanningen en instabiliteit.

In turbulente tijden zou de beste stuurman aan het roer moeten staan, met een heldere visie en leiderschap moeten tonen. In deze context is het ontbreken van een regeerprogramma met een gepubliceerde begroting zorgelijk. En toch zijn turbulente tijden ook tijden van kansen. Er zijn genoeg kansen, maar om die te verzilveren moeten de eerder genoemde condities ingevuld zijn. Het zou anders zijn als het aantal medewerkers werd uitgebreid in de vorm van een denktank, want je hoort bijna iedereen opmerkingen maken maken over onze denkcapaciteit.

References

Tien grootste rijkaards ter wereld werden in 2021 nog eens 400 miljard dollar rijker. (2022, januari 2). Retrieved from www.ad.nl: https://www.ad.nl/geld/tien-grootste-rijkaards-ter-wereld-werden-in-2021-nog-eens-400-miljard-dollar-rijker~ad8e4aa4/

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Other Side of the Coin

The Other Side of the Coin March 2, 2024 In our discussion on disease poverty, primarily stemming from the lack of a steady income, it's essential to consider the flip side: the presence of excessive

bottom of page