top of page

Het maatschappelijk middenveld op Curaçao

Het maatschappelijk middenveld op Curaçao

DRAFT 3.0

19 januari 2023

Binnenkort moet ik advies uitbrengen over het maatschappelijk middenveld en moet ik een lezing houden over de wijkorganisaties op Curaçao. Dus doe alvast wat vingeroefeningen.

Civil society betekent letterlijk ’maatschappij van burgers’. Vaak wordt er het maatschappelijk middenveld mee bedoeld. Het maatschappelijk middenveld is dat deel van het maatschappelijk leven waarin burgers vrij en onafhankelijk kunnen handelen. Hieronder volgt een lijst van niet volledige lijst van type organisatie die het veld bevolken:

Beroepsverenigingen

Buurtorganisatie

Clubs en verenigingen

Consumentenorganisaties

Coöperatie

Culturele en religieuze groeperingen

Liefdadigheidsinstellingen

Media

Milieugroeperingen

Non-profitorganisaties

Niet-gouvernementele organisaties (ngo's)

Onderzoeksinstellingen

Vakbonden

Virtuele gemeenschappen

Vrijwilligersorganisaties

Recent heeft ook de politicoloog Robert Putnam een betoog gehouden voor de civil society, door te stellen dat ook de niet-politieke organisaties in de public society vitaal zijn voor de democratie. Deze organisaties dragen in belangrijke mate bij aan het sociaal kapitaal, het vertrouwen en de gedeelde waarden en helpen zo de samenleving bijeen te houden.

Over de vraag of in de lijst genoemde instituties per definitie deel zijn van de burgermaatschappij bestaat discussie. Sommige onderzoekers hanteren bijvoorbeeld het criterium dat alleen instituties die een tegenkracht vormen, behoren tot de burgermaatschappij. Aanvullende eisen voor organisaties kunnen ook zijn pluriformiteit en openbaarheid. De eis van pluriformiteit sluit monopolies uit (zoals een eenheidsvakbeweging, een staatskerk, soms feitelijk de katholieke kerk). Een eis van openbaarheid kan worden vertaald in criteria van gerichtheid op het algemeen belang of op de publieke opinie. Het maatschappelijk middenveld wordt dan vooral gezien als een (buitenstatelijke) politieke ruimte, waarin voor recreatieve verbanden eigenlijk geen plaats is. Afhankelijk van de gehanteerde definitie zal een lijstje voorbeelden variëren.

Ik vind bijvoorbeeld voor Curaçao, kerken, media, politieke partijen en vakbonden, allen op zich, van een andere orde. Zo vind ik dat media zich bevindt in het domein van de markt. Organisaties die zich bezighouden met zorg zijn ook bijzonder, daar ze in de loop van de tijd afhankelijk zijn geworden van subsidie. Zij maken in deze tijden van bezuiniging zware tijden door, met alle gevolgen voor de cliënt. Dan met je de sociale instellingen die in bepaalt opzicht lijken op zorginstellingen. Belangrijke spelers op het maatschappelijk middenveld vind organisaties als de wijkorganisatie en de alfabetiseringorgansiatie. Het algemeen beeld van het middenveld is dat het zwak, grijs en berooid is en daarom steeds minder bijdraagt aan de cohesie van de samenleving. Het is de hoogste tijd om hier iets aan te doen.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

De jaarcyclus gaat sluiten DRAFT 4.0 4 december 2023 Het is een stillere zondag dan normaal als je thuisblijft en geen radio of televisie aanzet. De dag verloopt trager dan normaal, en de temperatuur

Ligt het nu aan mij? DRAFT 4.0 3 december 2023 Op een vrijdag, zoals die van 1 december 2023, rijd ik langs het gebouw van onze nationale bibliotheek dat er verwaarloosd bij staat. De bibliotheek is e

Op weg naar pathocratie: De schaduw van democratie DRAFT 4.0 2 december 2023 Een paar dagen geleden bracht een bevriende jonge psycholoog een intrigerende term in mijn wereld: pathocratie. Een begrip

bottom of page