top of page

Het discourse of verhaal van Curaçao

Het discourse of verhaal van Curaçao

DRAFT 1.0

10 augusts 2021

Discourse analysis of discourse studies is een containerbegrip voor analysetechnieken, waarmee informatie uit teksten (geschreven of uitgesproken) kan worden gedestilleerd. Mondelinge, schriftelijke en andere taaluitingen worden onderzocht op hun politieke lading. De traditionelle methode van discourse analyse is een methode om te onderzoeken wat de schrijvers en sprekers uiten op vier overkoepelende manieren: Beschrijving, Vertelling of Narratief, Expositie en Argumentatie.

Narratief onderzoek of narratieve analyse kwam in het begin van de 20e eeuw naar voren als een discipline binnen het bredere veld van kwalitatief onderzoek. Narratief onderzoek maakt gebruik van veldteksten, zoals verhalen, autobiografie, dagboeken, veldnotities, brieven, gesprekken, interviews, familieverhalen, foto's (en andere artefacten) en levenservaring, als analyse-eenheden om de manier waarop mensen creëren te onderzoeken en te begrijpen. Daar kan tegenwoordig alle andere media aan worden toegevoegd. Narrative onderzoek daagt de filosofie achter kwantitatieve/gefundeerde gegevensverzameling uit en zet vraagtekens bij het idee van 'objectieve' gegevens, data.

Als ik luister naar het verhaal van Curaçao, hoor ik drie verhalen. Wij zijn een kolonie die zich heeft vrijgevochten uit de slavernij en het kolonialisme. Het is het verhaal van Tula en Doktór. Wij zijn een autonoom land met een economie gebaseerd op onze raffinaderij en het toerisme. Wij zijn leading in de regio. Wij zijn rijk aan aardolie in de zeebodem en hebben een zeer strategisch ligging en daarom wil Nederland ons herkoloniseren. Wij moeten waakzaam zijn en de autonomie verdedigen, want eens zullen wij onafhankelijk zijn. Nederland moet zich niet met ons bemoeien. Papiamentu is onze enige taal. Nos mes por.

Een tweede verhaal is dat wij autonoom zijn binnen het koninkrijk en dat is maar goed ook, want door onze kleinschaligheid kunnen wij de grote problemen die op ons afkomen niet aan. Zie maar de pandemie en onze slechte economische en sociale situatie. Alle sectoren die wij samen hebben opgebouwd met Nederland (raffinaderij, dok, offshore, toerisme) verkeren in zwaar weer. Nederland moet ons helpen. Dankzij Nederland staan wij er beter dan andere in de regio.

Een derde verhaal is dat Curaçao een super getalenteerde bevolking heeft en op alle hoogste podia in de wereld gewoon staat. Nu hebben weer drie Yu di Kòrsou het podium tijdens de Olympische spelen in Tokyo behaald.

Er zijn wat andere lijnen door de verhalen hen, bestaande uit corruptie, in brede zin, georganiseerde misdaad, armoede. De eerste twee verhalen botsen met elkaar en kunnen niet worden afgestemd. Het derde verhaal wordt door beide kampen geclaimd. De helden in het derde verhaal (Churandy, Liemarvin,Tania, Kelly en vele anderen) hebben geen tijd, ze zijn bezig hun eigen verhaal te schrijven. Virtueel Curaçao is groter dan 444+ km2 (Goede, 2014). The world is our playground.

De verhalen vallen deels samen met generaties en etnische lijnen.

Ik heb het eerder gesteld Curaçao moet samen een verhaal schrijven waarin iedereen past. Een eiland met een gedeelde visie, met innovatieve sectoren, inclusief alternatieve energie en moderne landbouw. Waar iedereen een redelijk bestaan heeft en open staat naar de rest van de wereld.

References

Goede, M. (2016). Curacao 3.0. Retrieved from https://www.academia.edu/44455284/Cura%C3%A7ao_3_0

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page