top of page

Het Curacaose establishment en de crisis: "Yo no fui"

Het Curacaose establishment en de crisis: "Yo no fui"


DRAFT 4.0


10 oktober 2023


In Curaçao wordt, zoals elders ter wereld, gesproken over ‘het establishment.’ Maar wat bedoelen we eigenlijk met deze term? Over het algemeen wordt hiermee verwezen naar “de gevestigde orde,” oftewel de groep personen die controle uitoefent over alle belangrijke instituties, politieke, culturele, juridische, en economische hefbomen. Deze groep heeft niet alleen de macht in handen, maar streeft er ook naar om deze macht te behouden en te versterken. Hoewel het establishment niet geheel statisch is, lijkt het voor een groot deel van de tijd wel zo te zijn. Ze zijn onder andere genesteld in adviesraden.

De afgelopen jaren heeft Curaçao echter te maken gehad met uitdagingen en moeilijkheden. Velen zouden beweren dat deze problemen grotendeels te wijten zijn aan het establishment, eerder dan aan het gewone volk. Het is belangrijk om te benadrukken dat deze uitspraak niet bedoeld is als populistische retoriek, waarbij een leider zichzelf opwerpt als de enige redder met alle antwoorden. In plaats daarvan willen we kritisch kijken naar de rol van het establishment in deze crisis.

Het valt niet te ontkennen dat het establishment zich tijdens de grootste crisis van de afgelopen honderd jaar gedraagt als “Yo no fui” (ik was het niet). Maar wie anders had de verantwoordelijkheid voor het algemeen belang moeten dragen? Het is verontrustend dat het establishment zich arrogant blijft gedragen, terwijl het duidelijk heeft gefaald. De gevolgen van deze mislukkingen worden echter niet door hen gedragen, maar door het volk.

Het lijkt erop dat het establishment zich gedraagt als de keizer zonder kleren. Ze pretenderen nog steeds verheven te zijn, maar in werkelijkheid hebben ze gefaald in hun verantwoordelijkheid om het algemeen belang te dienen. Deze houding verergert de crisis alleen maar, terwijl het establishment zichzelf probeert te beschermen en het volk aan zijn lot overlaat, zowel op Curaçao als na aankomst in Nederland.

Het is belangrijk dat wij deze kwestie onderzoeken en bespreken. Heb ik het verkeerd? Is het tijd voor verandering? Laten wij het gesprek aangaan en streven naar een betere toekomst voor Curaçao, waar het algemeen belang echt wordt gediend door degenen die de macht hebben.


Miguel Goede

7 views0 comments

Comments


bottom of page