top of page

Geef de keizer wat des keizers is

Geef de keizer wat des keizers is

DRAFT 2.0

2 februari 2022

Geef de keizer wat des keizers is, geeft de overheid wat men haar verschuldigd is; betaal de belasting. Ik moest hieraan denken nu er een rapport ligt over onze belastingdienst. De dienst schijn op een schaal van A tot D laag te scoren, een D gemiddeld (Rapportage QuickScan Belastingdienst, 2022). Vandaag was er een persconferentie over.

Waar gaat het nu precies om? Het gaat om het functioneren van de Belastingdienst en niet om de belastingssysteem (geheel van belastingwetten). Paar korte statements: Functioneert niet integraal. Loopt 20 tot 25 jaar achter. Niet op de klant georiënteerd. Integriteit is een issue. Het wordt niet eenvoudig om de Belastingdienst te optimaliseren. Zorgen voor 1-hoofdige leiding. De adviezen zijn ook langs deze lijn en on onderverdeeld in korte en lange termijn. Even dacht ik bij de lange termijn te lezen dat er een nieuw systeem moet komen, maar het blijkt dat men het heeft over een geautomatiseerd systeem.

Het rapport vertelt mij niets dat ik niet al wist. Op 11 september 2017 schreef ik dit op Facebook en voegde ik een foto aan toe:

Ik wil de OB afdragen. Ik ben nog bereid een nummer te trekken en door te werken op mijn laptop, liefst op de WiFi van de Inspectie. Ik accepteer het niet om in een eindeloos lange rij te staan bij een zogenaamd snel loket. Ik had speciaal geen afspraken om dit vandaag te regelen. Begrijpen ministers Kenneth Gijsbertha en Steven Martina echt niet waarom er te weinig geld is in de staatskas en de economie niet groeit? Mike Willem wat zie ik niet goed. Ben weer op mijn werkplek en ga verder met werken.

Figuur 1: Rij de belastingdienst in 2017

Maar al in 2012 schreef ik dat het helemaal anders moet. Niet alleen online, maar ook het belastingsysteem moet veel eenvoudiger. Ik kwam met de volgende punten:

1. Verschuiving naar indirecte belasting (OB).

2. Het samenvoegen van loonbelasting- en inkomstenbelasting en zo eenvoudig dat iedereen het in principe zelf kan doen.

3. Vereenvoudiging van de vennootschapsbelasting.

4. Afschaffen van alle overige belastingen. Zo kan het verlies van wegenbelasting gecompenseerd worden via het heffen van accijnzen op de brandstof (Goede M. , Begroting 3.0, 2012).

In 2017 heb ik samen met een fiscaliste een white paper geschreven (Goede & Delsol, Een alternatief belastingstelsel voor Curacao, 2017).

In 2019 beschreef ik over de status van de gehele organisatie van het land. Over de belasting zei ik het volgende “De belastingdienst en de ontvanger zijn in 2016 verder gegaan met digitalisering van diverse diensten. De backoffice is echter minder efficiënt en voor de cliënt onvoldoende veranderd. Eind 2018 wordt bekend gemaakt dat per 1 januari 2019 alle belastingplichtigen online aangifte moeten doen” (Goede M. , 2019).

Vanaf 2020 zeg ik dat het net als Estonia moet zijn dat je op 31 december binnen een uur online je aangifte moet kunnen invullen, zonder dure consulant (Goede M. , 2019).

In 2020 is deze visie op belasting ook opgenomen in de visie Curaçao 2030 (www.curacao2030.net, 2020).

In de persconferentie van vandaag vernemen wij dat de enkele jaren geleden ingezette reorganisatie “Nieuwe Belastingdienst” niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Verder zie ik op Facebook dat er lange rijen zijn om de wegenbelasting 2022 te betalen. Eerder had het niet gekund want iets ging fout met de voorbereidingen. Dit is aanleiding voor een discussie om de wegenbelasting op te nemen in de accijnzen op brandstof. Er wordt gevreesd dat deze oplossing achterhaald is omdat de elektrische auto zal oprukken.

Ik kan niet onvermeld laten dat ik in januari mijn belastingschuld heb gesaneerd. Hoe kom ik aan een schuld? De belastingdienst heeft in meer dan vijf jaar geen kans gezien om mijn bezwaar te behandelen en ik heb nooit een afspraak kunnen krijgen omdat ik gewoon niet weet waar ik moet zijn.

Wat is nu mijn punt? Je kunt nog zo’n goede dienst hebben maar als het stelsel niet geugd, zal het toch niet werken. Ik hoop dat het de huige minister lukt.

De ex-premier die soms deze stukken leest vind dat ik moet schrijven over de zaken die goed gaan. Hoe wij ondanks alles vooruit gaan. Ik zou niet weten hoe

References

Goede, M. (2012, september). Begroting 3.0. Opgehaald van www.universityofgovernance.com/apps/blog: https://www.universityofgovernance.com/apps/blog/show/19125423-begroting-curacao-3-0?siteId=46765835&locale=en-US

Goede, M. (2019, januari 25). De casus ambtelijk apparaat Curaҫao. Opgehaald van https://uploads.documents.cimpress.io/v1/uploads/4fc76bdf-d235-4a90-8077-856d8e0664bd~110/original?tenant=vbu-digital

Goede, M. (2019). E-Estonia: The e-government cases of Estonia, Singapore, and Curaҫao. Opgehaald van https://uploads.documents.cimpress.io/v1/uploads/62e0b23a-6d93-48d8-b1b8-16852d1c1fac~110/original?tenant=vbu-digital

Goede, M., & Delsol, S. (2017). Een alternatief belastingstelsel voor Curacao. Opgehaald van oktober: https://uploads.documents.cimpress.io/v1/uploads/4fc76bdf-d235-4a90-8077-856d8e0664bd~110/original?tenant=vbu-digital

(2022). Rapportage QuickScan Belastingdienst. Curacao.

www.curacao2030.net. (2020). Curacao 2030. Opgehaald van https://www.curacao2030.net/

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page