top of page
Search
  • _

Eerste schooldag

Eerste schooldag

16 augustus 2022

De eerste maandag van het nieuwe schooljaar. Het jaar is weer met optimisme en dit keer zelfs zonder opstartproblemen begonnen, al was het maar omdat het aantal leerlingen blijft terug lopen en er mede daardoor geen lerarentekort is. In de verse nulmeting blijkt dat er genoeg werk aan de winkel is. Schoolbesturen grijpen het bezoek van een delegatie van de Tweede Kamer -in het kader van het slavernijverleden- aan om duidelijk te maken dat er geen gelijke kansen zijn in het onderwijs binnen het koninkrijk.

Onderwijs is cyclis. De nieuwe jaarcyclus is begonnen. Maar net als op veel plekken denken wij ook hier dat het een herhaling is van de voorgaande jaren. Als wij zouden inzien dat het meer is dan een herhaling -het moet beter dan het vorig jaar- dan boeken wij vooruitgang. Dit fenomeen duiden wij aan met continous improvement. En vooruitgang in het onderwijs staat garant voor maatschappelijke vooruitgang, mits mij meritocratische principes volgen in plaats van family & friends. F&F zijn de grootste disincentive voor leerlingen en het onderwijs in het algemeen; de boodschap is immers meer kennissen dan kennis.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page