top of page

De uitdagingen van implementatie en duurzame ontwikkeling op ons eiland

De uitdagingen van implementatie en duurzame ontwikkeling op ons eiland

DRAFT 5.0

27 juli 2023

Over het algemeen wordt er vaak gezegd dat we op ons eiland veel praten, vooral buiten vergaderingen, en weinig actie ondernemen. Hoewel dit een simplistische generalisatie is, is er een kern van waarheid in te vinden. We praten graag en delen enthousiast informatie over de nieuwste ontwikkelingstrends, maar het daadwerkelijk implementeren ervan blijft vaak achterwege. Een voorbeeld is de frequentie waarmee we confernteis organiseren en bezoeken over uiteenlopende onderwerpen. Een treffend voorbeeld hiervan is het al jaren bekende landspakket, een lijst met zaken die we al twintig jaar geleden hadden moeten aanpakken. Zaken zoals vergrijzing, armoede, klimaatverandering en onderwijs zijn geen recente verschijnselen.

Toch lijkt het erop dat we momenteel het eiland in rap tempo volbouwen met beton, asfalt, glas en staal. Hotels, jachthavens, luxe appartementen en woningen schieten als paddenstoelen uit de grond. Dit bouwgeweld lijkt een teken van economisch herstel na de pandemie die hier in 2020 begon. Werkloosheidscijfers zijn gedaald, maar helaas is ook het aantal emigranten hoog en krimpt en vergrijst de bevolking. Op het eerste gezicht zou je denken dat het wel goed gaat, aangezien bouwactiviteiten vaak als een indicator van aankomende economische groei worden gezien. Echter, ik vrees dat het deze keer anders is. We kunnen er niet omheen: we hebben een gezamenlijke visie nodig.

Gelukkig begint de Informatie- en Communicatietechnologie (ITC) sector langzaam vorm te krijgen, wat een positieve stap is. Maar zonder een duidelijke visie en implementatie op het gebied van onderwijs zal deze ontwikkeling niet duurzaam zijn en zullen velen buitengesloten blijven van deze vooruitgang.

Een gezamenlijke visie betekent dat we alle puzzelstukjes in elkaar moeten laten vallen. We hebben al veel onderdelen die een fundament kunnen leggen voor een welvarende toekomst. Echter, het ontbreekt ons nog aan een gecoördineerde aanpak en implementatie. Het landspakket moet eindelijk worden aangepakt met een gevoel van urgentie maar dat alleen is niet genoeg.

Bouwen aan de economie is belangrijk, maar we moeten ook oog hebben voor duurzame ontwikkeling en inclusiviteit. We kunnen niet simpelweg voorbijgaan aan de sociale en milieuproblemen die ons eiland aantasten. Een gezonde economie kan niet bloeien ten koste van een verwaarloosde bevolking en omgeving.

Educatie speelt hierbij een cruciale rol. We moeten investeren in een toekomstgericht onderwijsstelsel dat mensen voorbereidt op de uitdagingen van de moderne arbeidsmarkt en hen helpt om zich aan te passen aan de snel veranderende wereld. Het is van essentieel belang dat we kritisch nadenken over de vaardigheden en kennis die onze jongeren nodig hebben om succesvolle en verantwoordelijke burgers te worden.

Kortom, we staan voor belangrijke keuzes. De tijd van enkel praten en informeren is voorbij; we moeten nu handelen en implementeren. Laten we samen een visie vormen die de basis legt voor een duurzame en welvarende toekomst voor ons eiland. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat niemand wordt buitengesloten van de kansen en mogelijkheden die deze ontwikkelingen met zich meebrengen.

Miguel Goede

1 view0 comments

Comments


bottom of page