top of page

De oorzaken

Waar komt het allemaal vandaan? Er is veel over geschreven. Vokgens mij komt het door het feit dat het kapitalistisch systeem faalt. De globalisering van het systeem is als systeem niet goed verlopen. Verder leidt het systeem tot extreme cncentratie van rijksdom en een grote arme massa. Dit leidt tot spanningen. De massa komt het halen.

De technologie maakt niet alleen het kapitalisme mogelijk, maar ook de weerstand tegen het kapitalisme.

1 view0 comments

Comments


bottom of page