top of page

Dansend ten onder

Dansend ten onder

DRAFT 3.0

27 juni 2023

Na het succesvol faciliteren van de leden met dure kaartjes voor het feest van El Gran Combo, biedt de grootste coöperatie (met meer dan 20.000 leden) nu ook dure kaartjes aan voor het Summer Festival. Ondertussen organiseert de belastingdienst wekelijks grote feesten, waarbij loterijen worden gehouden als onderdeel van een strategie om de omzetbelastinginkomsten te verhogen. Beide instanties rechtvaardigen dit door te stellen dat feesten ook deel uitmaken van de economie en dat ontspanning belangrijk is. Ik zou hiermee kunnen instemmen als er al het nodige was gedaan om mensen bewust te maken van de sociale en economische crisis en als er advies en concrete hulp werd geboden. Nu lijkt het echter meer op brood en spelen, het orkest dat blijft spelen terwijl de Titanic zinkt, het is pure brood en spelen zoals uitgevonden door de Romeinen. (Het is ironisch en tragisch dat de Titanic en de Titan de afgelopen week zo prominent in het nieuws waren vanweg het mislukken van een expeditie naar de bodem van de zee en het overlijden van de vijf deelnemers.)

Dit terwijl er duidelijke aanwijzingen zijn dat er duistere praktijken hebben plaatsgevonden rondom de herstart van de raffinaderij. Ook komt er steeds meer informatie naar buiten over de wereldwijde online gokindustrie die gebruik maakt van Curaçao als basis. Ironisch genoeg wordt gokken nu ingezet om de omzetbelastingopbrengsten te verhogen. Het lijkt erop dat er systematisch misbruik wordt gemaakt van de zwakheden van een groot deel van de bevolking, zoals gokken en feesten. Het is zorgwekkend dat instituties zoals de coöperatie en de belastingdienst geen beroep kunnen doen op de deugden van de bevolking.

Het is tijd dat we deze problemen serieus nemen en veranderingen aanbrengen. Bewustwording van de sociale en economische crisis is essentieel, evenals het bieden van ondersteuning en advies aan degenen die het nodig hebben. Het is belangrijk dat instituties verantwoordelijkheid nemen en ethisch handelen in het belang van de samenleving. We moeten afstappen van het idee van brood en spelen en ons richten op duurzame oplossingen voor de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd.

Laten we samenwerken om een veerkrachtige samenleving op te bouwen waarin de behoeften van de bevolking centraal staan. Door te streven naar transparantie, integriteit en het bevorderen van deugdelijk bestuur, kunnen we een betere toekomst creëren voor Curaçao.

Miguel Goede

1 view0 comments

Comentarios


bottom of page