top of page

Communiceren

 De vierde stap van Kotter is: "De veranderingsvisie communiceren

* Gebruik elke mogelijke manier om de nieuwe visie en strategieën te communiceren

* De leden van de sturende coalitie moeten het goede voorbeeld geven aan de rest van de organisatie"

Op het eerste gezicht lijkt communiceren voor de leidinggevende op Curcao geen probleem; hij praat makkelijk en graag.

Maar laten we weer kijken naar het klassieke communicatiemodel. Het gaat om een zender, een boodschap, een ontvanger, feedback, en ruis.

De leidinggevende is de zender. De boodschap is de visie en die is vaak niet aanwezig. De ontvanger is vaak apatisch en die schenkt geen feedback, omdat hij bang is voor represailles (angstcultuur). De leiding dult geen tegenspraak. Dit is een context vol ruis van redu, legio media, inclusief social media. Het resultaat een babylonisch spraakverwarring en geen effectieve actie en beweging; "ja-maar".

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page