top of page

Change management in het Caribisch gebied

Change management in het Caribisch gebied

DRAFT 1.0

24 augustus

Ik heb tijdens mijn loopbaan veel tijd aan deze tak van sport, Change Management besteed. Ik heb het ook als van de universiteit geïntroduceerd en heb aan de hand daarvan meer meerdere publicatie geschreven. Een daarvan was in 2011 (Goede, 2011; Arthur Andersen, 1997).

De basis blijft Arthur Andersen Business Consulting Change Management Framework, van de organisatie waar ik het meest he geleed. Er moet aan zes condities voldaan worden wil verandering succesvol worden geïmplementeerd.

Need for change: Er moet een noodzaak zijn voor verandering, sense of urgency. Als dit ontbreekt volgt er geen actie.

Leadership: Mensen moeten geleid worden door verandering.

Vision: Samen met de leider moet er een gedragen visie van de toekomstige situatie worden ontwikkeld

People involvement: De mensen (inclusief stakeholders) moeten op maat betrokken worden bij de verandering. De aanwezige kennis en potentie moet maximaal benut worden.

Performance management: Het is van belang om de beginsituatie te meten (nulmeting) en regelmatig te blijven meten om te monitoren of de verandering werkt. Het is van belang succes te vieren en waar nodig bij te sturen.

Continuous improvement: Is eenmaal de verandering doorgevoerd, dan is het een kwestie van continue verbetering, liefst door introductie van een kwaliteitssysteem.

Eigenlijk is de “change management” al fout, want verandering vindt altijd plaats, daar hoef niemand wat voor te doen. Daar zeggen wij ook verandering is de enige constante. Het gaat om wat je tijdens verandering creëert. Wij kunnen het beter hebben over “Creation Management“. Verder zegt prof. Rotmans terecht dat dit een verandering van tijdperk is en niet een tijdperk van constante veranderingen (Rotmans, 2007). Wij betreden nu het tijdperk van de vierde industriële revolutie (4IR). COVID-19 is de kantelaar die ons tuimelt in het nieuwe tijdperk.

Nu even terug naar de basis. Het lijkt er soms op dat wij niet overtuigd zijn van de noodzaak van verandering, er onvoldoende leiderschap is die een gezamenlijke visie voor het post-COVID-tijdperk ontwikkeld, dat veel mensen niet betrokken worden bij de verandering, dat het enige dat gemeten wordt het aantal dagelijkse besmettingen is, en er nauwelijks iets verbeterd.

Hoe komt dit zo? Het heeft te maken dat wij een jong land zijn met weinig bestuurservaring, dat nog niet heeft geleerd om eigen verantwoordelijkheid te dragen. Bovendien hebben wij te maken met alle nadelen van kleinschaligheid en benutten wij de voordelen van kleinschaligheid niet.

De vraag is hoe komen wij hieruit? Door optimaal gebuik te maken van de beschikbare middelen en mensen om kansen te pakken.

References

Arthur Andersen. (1997). 2020: Creating The Caribbean Future. Retrieved from https://www.academia.edu/37049781/2020_Creating_The_Caribbean_Future_pdf

Goede, M. (2011). The dynamics of organizational change in small developing islands: The case of Curaçao. Caribbean Studies, 139 - 167.

Rotmans, J. (2007). Verandering van tijdperk; Nederland kantelt.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page