top of page

Billboard Selikor aan de Caracasbaaiweg

Billboard Selikor aan de Caracasbaaiweg

DRAFT 3.0

14 maart 2023

Het eiland oogt in mijn ogen de afgelopen weken veel schoner en stiller. Soms is erg weinig autoverkeer. Ik vind dat fijn maar het duidt volgen mij wel op een slechte economische situatie. De reden waarom het eiland schoner lijkt heeft volgens mij te maken met het feit dat de regentijd erop lijkt te zitten. Dat er voor het koninklijk bezoek veel is schoongemaakt. Daar ondere het snoeien van vele bermen. En ook dankzij het werk van vele vrijwilligersorganisaties als de Kunuku man. Ook de LED lampen die Aqualectra plaats dragen bij tot een beter straatbeeld. Helaas mogen wij niet ervanuit gaan dat er iets structureels is veranderd. Schoon en vuil gaan in golven; nu schoon straks vuil.

Er is vele ook visuele vervuiling. Het is zichtbaar dat de bouw aantrekt. Overal zijn percelen ontdaan van mondi en op vele plekken wordt het beton al aangelegd. De Caracasbaaiweg is al jaren een ramp. Jaren terug is snel voor het eind van het jaar een laagje asfalt over gelegd maar voor normale strepen op de weg is er zelfs vandaag de dag geen geld. Deze weg kent één van de meest beruchte verkeersfiles. De nieuwe minister zegt dat hij wel drie oplossingen heeft maar na twee jaar zitten is het nog bij praatjes gebleven.

Een ander probleem dat deze weg―ik ga hier niet allemaal behandelen, daar heb ik geen tijd voor; een is het probleem van de straathonden―heeft is dat het recordhouder is van billboards per meter. Er wordt steeds vertelt dat sinds 2010 toen het nieuwe land ontstond er geen wet meer is om reclameborden te reguleren. Het is duidelijk dat nu 13 jaar later die er nog steeds niet is. Net als een wet die plastic verbiedt, maar die Aruba en Bonaire nu al lang hebben.

En nu de laatste doorn in mijn ogen. Het reclamebord van onze vuilophaal en -verwerkingsorganisatie Selikor. Sinds enige weken dook dat ding op. Ik ken de organisatie erg goed. Het was in midden van de jaren negentig het eerst organisatieonderdeel van de eilandsoverheid dat werd verzelfstandigd. Het was letterlijk een model organisatie. Het was één van mijn eerste cliënten als consultant, maar de vader en tevens moeder van de organisatie is, de inmiddels gepensioneerde, Jean Francisca. Helaas heeft sindsdien de organisatie veel aan elan ingeboet. Grotendeels vanwege politieke bemoeienis ondanks het feit dat het een overheidsNV is. Maar ik moet zeggen dat ze tijdens het afgelopen carnaval, dat na twee jaar pandemie eindelijk weer mogelijk was, top hebben gepresteerd. Maar waarom een monopolist een billboard moet plaatsen langs de weg dat maar nog een heel klein stuk groen kent, is mij een verslagen raadsel. Wie heeft dit bedacht en wat kost dat ding?

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Dissent: A Pillar of Democracy

Dissent: A Pillar of Democracy April 18, 2024 Yesterday, I couldn't find the time to blog. My schedule was packed, and it was chaotic. Not only were there continuous meetings, but numerous reports nee

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium April 16, 2024 Last Friday, I had the opportunity to attend the symposium organized by the Association of Dutch Caribbean Economists (ADCE) on the them

Confronting Ignorance in the Face of Reality

Confronting Ignorance in the Face of Reality April 15, 2024 We are ignorant of the facts, and we deny the facts we do have. No one is pushing to finally publish the figures from the 2023 census. Howev

Comments


bottom of page