top of page

Arm Curaçao; Nu het mondiale Noorden rijk is, maken ze dat het Zuiden onmogelijk

Arm Curaçao; Nu het mondiale Noorden rijk is, maken ze dat het Zuiden onmogelijk

DRAFT 3.0

1 februari 2023

De eerste maand van 2023 zit erop. Het was persoonlijk een goede dus drukke maand. Ik ben voor u dus een van de laatste edities van VN 2022 aan het lezen. Ik ben beland bij een interview met hoogleraar Joyeeta Gupta. Ze gaat in op de polarisatie Noord en Zuid. Ze stelt onder anderen dat het Noorden grondstoffen gebruikt, maar niet willen dat ontwikkelingslanden dat doen. Nu heeft Curaçao nauwelijk grondstoffen, dus het ene ontwikkelingsland is de ander niet. Ze stelt dat het gaat nu meer om hernieuwde verdeling van welzijn of geluk dan om welvaart. Het Zuiden moet niet willen lijken op het Noorden en het Noorden moet niet streven naar nog meer welvaart. Het Zuiden moet miljarden lenen. Dat het Noorden leent graag tegen hoge rente vanwege vanwege risico. Het gevolg is dat het Zuiden nooit meer afkomt van die schulden (Vrij Nederland, 2022).

In het AD van vandaag staat op de voorpagina hoe arm Curaçao is geworden het afgelopen decennia. Ze baseren zich op een presentatie van de Centrale Bank (Curacao armer geworden; Economie in decennium ruim 23 procent gekrompen, 2023). Het valt in als een bom. Ik vraag mij af waarom. Niet heb ik in 2021 en 2022 regelmatig hierover geschreven. Ik heb in een van de eerste schrijven van 2023 er weer op gewezen .

Wat betekent deze situatie? BBP gedaald, BBP per capita gedaald terwijl er netto emigratie is, Overheidsfinanciën verslechtert, dalende internationale handel en verslechterende betalingsbalans, steeds minder ingeschreven actieve bedrijven bij KvK, Verder dalende bevolkingsaantal en vergrijzing, stijgende kindersterfte, onderstand trekkers is stijgende, sociale fondsen staan onder druk, armoedegrens stijgt harder dan het inkomen, werkloosheids boven de twintig procent. De gezondheidszorg is ziek.

Waar niemand het over heeft is corruptie als factor. Bijvoorbeeld―wat ik verder vind van de raffinaderij―de enige reden waarom het niet open is, is corruptie. Het is nu dezelfde Centrale Bank die een aangifte heeft gedaan bij het Openbaar Ministerie.

Een andere factor die niemand meer opbrengt is dat in deze samentrekkende economie, de overheid agressief belasting int en nog meer bloed uit de bloedsomloop van de economie onttrekt.

Dit is allemaal niets nieuws. Ik leg dat al twintig jaar uit, maar werd daarom bestempeld als negatief. Men moet positief zijn. Economie is psychologie, als wij positief zijn gaat het geld rollen en gaat het goed met de economie. Deze struisvogelpolitiek voeren wij al vanaf de jaren tachtig.

Dit is dus nu de rekening. Wie waren de afgelopen twintig jaar in de driverseat? De autonome status van 2010 beloofde gouden tijden, maar het werd het begin van de vrije val. Niet alleen in de politiek treft blaam; wie waren onze CEO’s, commissarissen, en op wie stemde de kiezer? In toenemende mate―van 10-10-10―zijn onze leidinggevenden middelmatige operationeel leiders, met of zonder een briefje. Dat hoef ik niet te stellen, want hun resultaten laten dat zien. Er is geen visie en geen leiderschap. Organisaties zijn gewoon drijvende vlotjes midden in de oceaan. En het zijn deze mensen die de politiek hebben overtuigd dat ze een topinkomen―van soms meer dan één miljoen per jaar―waard zijn. Maar wat hebben ze geproduceerd aan dividend? Wat was de bijdrage aan het BBP? Hoeveel banen hebben ze geschapen?

De pandemie heeft dit nu allemaal onthuld en versneld. De twintig jaar lang vooruitgeschoven hervormingen moeten nu doorgevoerd worden. Maar volgens de politiek moeten wij vieren dat het Coho van de baan is. Over enkele dagen land hier het koninklijk gezelschap. Zoals hier gebruikelijk worden de façades opgeknapt. Niet dat de koning dat niet doorziet, maar het zal hem terecht een worst wezen. Arm Curaçao.

Cola Debrot – Droevig eiland

Droevig eiland, droevig volk.

droevig eiland in de kolk

van de maalstroom van de maalstroom.

Droevig eiland zonder tolk.

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page