top of page

Alles lijkt al gezegd

Alles lijkt al gezegd

DRAFT 1.0

13 oktober 2021

Alles lijkt al gezegd

13 oktober 2021

Ik heb het gevoel dat alles al is gezegd. De vraag is om alles is overgekomen en is doorgedrongen, en bij wie. Het antwoord is duidelijk, nee. Het is altijd een kwestie van blijven herhalen. En dan speelt ook nog mee: begrijpen, kunnen begrijpen en willen begrijpen. COVID-19 is een harde leermeester; wie de toets niet haalt, moet het allemaal overdoen. Het probleem is dat als men zich niet realiseerd dat de echte grote leermeester de klimaatcrisis is. En dan doet zich iet merkwaardigs voor; het is in you face en toch ziet alleen een hele kleine groep het probleem. Vandaag stond het in de krant op pagina 22 (Klimaatverandering groot gevaar, 2021). En toch gebeurt er relatief weinig. Er zijn immiddels niet aleen mensen die tegen het vaccin zijn maar ook klimaatsceptici (Kwa, 2014). Het zijn allemaal varianten van conspiracy theory. en waarbij het Dunning-Kruger effect een rol speelt. Het is een kwestie van in actie komen, een plan opstellen, monoitoren en bijstellen.

Figuur 20: Climate Change (mackaycartoons)

References

Klimaatverandering groot gevaar. (2021, oktober 12). Anitilliaans Dagblad, p. 22.

Kwa, C. (2014). Hoe kan het klimaatscepsis het hoofd geboden worden? Krisis, 92-98.

mackaycartoons. (n.d.). Waves.

.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page