top of page

Alleenzijn en samen zijn: De evolutie van singlisation en de toekomst van verbinding

Alleenzijn en samen zijn: De evolutie van singlisation en de toekomst van verbinding

 

DRAFT 4.0

 

21 november 2023

 

In onze moderne wereld lijkt de kunst van het alleen zijn en samen zijn een constante dans te zijn tussen individuele vrijheid en menselijke verbondenheid. Voor velen betekent “samen” niet alleen het delen van vreugdevolle momenten, maar ook het bespreken van de uitdagingen en negatieve ervaringen. Het is een fenomeen dat weleens wordt aangeduid als singlisation, waarbij het aantal mensen dat alleen woont gestaag toeneemt (Leclair, 2023).

Recent vertelde de pastoor ons dat maar liefst 80% van de huwelijken eindigt en dat dit percentage naar verwachting zal stijgen tot 90% in 2030. Dit, gecombineerd met de vergrijzing en het feit dat we langer leven, brengt een groeiend aantal mensen in een situatie waarin ze alleen komen te staan. Het roept de vraag op hoe we het concept “samen” kunnen invullen als we alleen wonen.

Vaak worden er opmerkingen gemaakt over hoe singles hun seksuele behoeften vervullen, maar laten we verder kijken. Een opkomende trend is het samenwonen van singles, waar individuen ervoor kiezen om hun levens te delen zonder de traditionele verbintenis van een romantische relatie.

Onderzoek suggereert zelfs dat alleenwonenden vaak gelukkiger zijn dan algemeen wordt aangenomen, maar het lijkt alsof we deze gevallen nog steeds zien als uitzonderingen. Is het mogelijk dat we een paradigmaverschuiving moeten omarmen? Zouden we de waarde van alleenwonenden moeten erkennen en hen niet langer als uitzonderingen moeten beschouwen, maar als pioniers in een evoluerende sociale structuur?

Er zijn vier essentiële elementen in het leven die we allemaal nodig hebben: intieme gesprekken, afleiding, praktische hulp en seks. Opvallend is dat alleenwonenden deze elementen zelf kunnen organiseren en invullen. Maar waarom hebben we anderen nodig? Het lijkt erop dat we anderen nodig hebben om onze emoties te valideren, om ons gevoel van realiteit te bevestigen. Zonder deze externe bevestiging kunnen wij aan onszelf gaan twijfelen, ons afvragen of we niet gek zijn of worden.

Een interessant perspectief is het idee dat sommigen ervoor kiezen om samen te zijn, maar ook behoefte hebben aan momenten van alleen zijn. Het draait om de balans tussen deze twee extremen. Persoonlijk ben ik meer van naar samen zijn, maar een paar keer per dag trek ik me terug om te reflecteren en mijn gedachten te ordenen. Het lijkt erop dat we evolueren naar een tijdperk waarin het niet langer draait om “ik” versus “wij”, maar om het vinden van een evenwicht tussen beide.

In onze zoektocht naar verbinding en betekenis in een wereld die snel verandert, is het cruciaal om de diversiteit van levensstijlen te onderkennen. Of je nu alleen woont of samen met anderen, het is belangrijk om de waarde van zowel alleen zijn als samen zijn te begrijpen en te waarderen.

 

References

Leclair, A. (2023, augustus 31). Samen betekent voor mij negatieve ervaringen kunnen dlen; Allemaal alleen. Vrij Nederland, pp. 87-95.

 

 

 

Miguel Goede

12 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page