top of page

Werk

Werk

Als de voortekens niet bedriegen, wordt werk schaars. Nu is werk meer dan de mogelijkheid om je brood te verdienen. Om te voorkomen dat mensen niet aan hun brood kunnen komen, zullen we mensen moeten betalen, ook al werken ze niet. Maar werken is veel meer. Het is bij uitstek de manier om deel uit te maken van de samenleving, dus zullen we mensen een zinvolle dag invulling moeten aanbieden of in staat stellen deze te creëren. In deze context wordt het delen van banen en vrijwilligerswerk steeds meer van belang.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page