top of page

MVO

maatschappelijkverantwoord ondernemen

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De belangrijkste kenmerken van MVO staan hier op een rijtje. Hier vindt u de definitie

MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij uw bedrijf waarde creëert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied.

Bij MVO streeft uw bedrijf naar duurzaamheid in elk bedrijfsproces.

Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties.

Transparantie is cruciaal bij MVO. U geeft inzicht in het MVO-beleid en de keuzes die gemaakt worden. Zo weten stakeholders wat ze aan u hebben. Dat voorkomt teleurstelling achteraf en levert betrokkenheid op.

Er is niet één manier van MVO. Voor elke onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.

MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die uw bedrijf nastreeft veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Steeds zijn er weer nieuwe haalbare stappen.

A social enterprise is an organization that applies commercial strategies to maximize improvements in human and environmental well-being, rather than maximising profits for external shareholders. Social enterprises can be structured as a for-profit or non-profit, and may take the form of a co-operative, mutual organization, a disregarded entity,[1] a social business, or a charity organization.[2]

Many commercial enterprises would consider themselves to have social objectives, but commitment to these objectives is motivated by the perception that such commitment will ultimately make the enterprise more financially valuable. Social enterprises differ in that, inversely, they do not aim to offer any benefit to their investors, except where they believe that doing so will ultimately further their capacity to realize their social and environmental goals.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page