top of page

2.0 op 444 km2

Naast mij zit de moeder van een boekopmaker die lokaal geen werk kan vinden. Het is een intelligente professional. Ik vraag: Waarom niet via internet de wereld in? zij antwoordt: Niet aangedacht. Runy heeft gelijk: denken alleen maar aan de mogelijkheden op deze 444 km2. We denken in termen an schaartste en vechten elkaar te eiland af. We hebben een 2.0 mindset en zo komen we niet tot een 3.0 niveau.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Other Side of the Coin

The Other Side of the Coin March 2, 2024 In our discussion on disease poverty, primarily stemming from the lack of a steady income, it's essential to consider the flip side: the presence of excessive

bottom of page