top of page

University of Governance 3.0

Round Table on Education in Curacao

Uitnodiging

De Vereniging Bestuurskunde Nederlandse Antillen, de Economen Vereniging Curaçao, PsyCur de Psychologen Vereniging van Curaçao en radio Z86, hebben een roundtable georganiseerd:

Round Table on Education in Curaçao

Datum: Vrijdag 27 februari 2015

Tijdstip: 15:00 - 17:00

Plaats: Openbare Bibliotheek, Curaçao

Vriend en vijand is het er over eens dat we het van het menselijk kapitaal moeten hebben. Onderwijs is doorslaggevend voor de ontwikkeling van de mens en daardoor de economie. Ongeacht of het nu gaat om dienstverlening, kenniseconomie of creatieve economie.

Maar onderwijs is veel meer dan economie. Het gaat bijvoorbeeld ook om burgerschap en preventieve gezondheidszorg, om maar een paar te noemen.

We zijn het ook over eens dat het onderwijs stil staat en zelfs achteruit gaat. Ook zijn we het eens dat er een duidelijke visie en beleid moet komen voor het onderwijs. De vraag is wat is of wordt ons beleid?

Om deze vraag te beantwoorden wordt een round table georganiseerd op 27 februari 2015. De volgende gasten zijn uitgenodigd om aan te schuiven:


Round Table

Drs. Joseph Hart, onderwijzer

Nihaila Tromp, onderwijzeres

Jeanette Bonet MBA, voorzitter CTB / CTDF

Drs. Ruud Thuis

Round Table

Gino Jacobs MSc, ondernemer

HayesNicholls, schoolleider

Dr. Goretti Narain, onderwijsdeskundige, ex-Rector Magnificus UNA

Drs. Hans Bicker, auteur en deskundige opgebied van onderwijs

bottom of page