Miguel Goede 

Curaçao 3.0

We are an independent Think Tank Governance 3.0 focused on governance of Small Island Developing States.

Established in August 2017.

Subscribe To My Website

 • Subscribing allows you to get site updates. Your email address will be kept private.

Think Tank 3.0

Ta bo kabes!: Bestuurlijke aansprakelijkheid


Dates: 12 december 2019

Time: 18:00 - 20:30
Location: JED building, Emmastad
Languages: Dutch, English and Papiamentu
Only 20 participants


Er liggen nu twee vonnissen inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders van BZV en er ligt het rapport van de civiele enquête. Er zijn nog meerdere relevante vonnissen m.b.t governance. In de twee BZV vonnissen zijn bestuurders voor miljoenen aansprakelijk gesteld. Wat betekenen die nu voor corporate governance op Curaçao? Wat betekent het voor u?


Tijdens het panel bespraken wij de wet en gaan wij uitgebreid in op de vonnissen. Na de discussie wist de deelnemer precies waar ze staan.


Facilitators:
* Mr. Mirto Murray, de advocaat die namens BZV bestuurders succesvol aansprakelijk heeft gesteld.
* Anthon Casperson MBA, naast zijn interesse voor het onderwerp is hij als CEO van Aqualectra ten onrechte aansprakelijk gesteld.
* Drs. Dieudonne van der Veen RA, is groot voorstander dat op basis van het document van rechter Willems bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor het verdampen van 400 miljoen gulden bij o.a. Refineria di Kòrsou en Aqualectra. 
* Dr. Miguel Goede, is overtuigd dat pas na verbetering van governance op Curaçao duurzame groei mogelijk is.


Who participated?

CEO's, Members of Supervisory Boards, Advisers, Others


We sponsored one NGO.


Contribution: ten mane University of Governance, MCB 16278408


Persbericht / Verslag (Corporate) Governance Curaçao 202022 november 2019

 

 

(Corporate) Governance Curaçao 2020

In een erg warme zaal van Kura di Arte begon het gesprek over corporate governance georganiseerd door het platform University of Governance. De veertig beschikbare stoelen waren bezet.

 

 

Opening Miguel Goede

Dr. Goede opende de avond met de mensen welkom te heten in Kura di Arte. Hij wees er op dat er meer is dan corporate governance. Er is ook public governance en governance in the civil society (NGOs). Kura di Arte is zo’n NGO die meer steun kan gebruiken. Met het gebruik maken van Kura di Arte steunt het platform deze organisatie die vooral bezig is met de jeugd en kunst.

De belangstelling voor dit onderwerp is aanzienlijk minder dan voor de andere onderwerpen die eerder dit jaar werden behandeld (Future of Work; It is the economy, stupid; Trabou tin; The elephant in the room, Corruption). Dat bleek ook uit de lage respons op de gehouden enquête.

Goede stelde dat deze lage belangstelling zijn zorgen over good governance op Curaçao bevestigt. Er zijn zoveel signalen: Niet alleen het feit dat zovelen, inclusief de overheid en andere belangrijke entiteiten, de jaarrekeningen niet tijdig in orde hebben. Ook het feit dat niemand het meer heeft over de hoge salarissen van directeuren en de Balkenende-norm.

 

Keynote Mike Willem

Goede introduceerde Mike Willem met een zeer lange staat van dienst, maar benadrukte dat Willem op persoonlijke titel sprak, net als alle andere deelnemers. Zijn voordracht was getiteld: Greep op overheidsentiteiten vereist meer dan alleen “internal governance”.

Hij begon met een overzicht wat recent in de media is verschenen: de jaarrekeningen overheidsentiteiten die achter lopen. Ddiscussie over een operational audit ABC. De CBCS: De nalatigheid bij de benoeming van een commissaris bij Ennia. De RvB Ennia legt geen verantwoording af aan de RvC. De president-directeur van CBCS nog steeds niet benoemd door vermogens gerechtigden. Dit laatste duurt erg lang.

 

Zijn presentatie was verder als volgt opgebouwd: Hij presenteerde het institutioneel kader bestaande uit burgerlijk wetboek II en wet corporate governance. Daarna ging hij in op het werk en het rapport van de evaluatie commissie corporate governance dat in 2015 werd gepubliceerd. Daarna vroeg Willem zich af: Zijn de waarborgen genoeg ? Hij vervolgde zijn verhaal met de adviezen van de commissie. Deze waren o.a.:

 • Een nieuwe opmaak van de wet- en regelgeving dat prettiger leest
 • Nadere aanscherping beschrijving van het beginsel “comply or explain”
 • Checklist te ontwikkelen om de entiteiten te helpen bij de verantwoording van het jaarverslag
 • Publicatieplicht jaarcijfers
 • Klokkenluidersregeling moet komen
 • Uitbreiding toepassingsbereik (Verbonden partijen beleid)
 • Trachten middels bepaling dat de Code van rechtswege van toepassing wordt verklaard
 • De evaluatiecommissie een permanent karakter te geven.
 • Meer gebruik maken van de reeds bestaande instrumenten voor de toetsing van de naleving van de Code
 • Niet in behandeling nemen door de adviseur corporate governance van een melding die niet voldoende onderbouwd is of voorzien van de benodigde documentatie
 • Afstappen van massaal ontslag commissarissen
 • Bestuurders verbieden als commissaris in andere overheidsentiteiten en vice versa

 

Zijn de waarborgen genoeg ?, vraagt Willem zich af. Hij zette de toezichtkader op een rij:

A. Huidige institutionele waarborgen

 • Cft houdt toezicht op een deugdelijk financieel beheer (ivm fin risico's beheer van deelnemingen)
 • ARC controleert alles wat met overheid te maken heeft. Blijkbaar nog niet, want Willem begrijpt niet waarom de rechter heeft geoordeeld dat de ARC bij UTS niet binnen mag.
 • SOAB adviseert op jaarrekeningen en stelt integriteitsaudits in bij ONVs
 • Staten houdt toezicht op de verschillende ministers met de verschillende petten ? Dat is volgens Willem zwaar onvoldoende.
 • Het gerecht (civiele enquête). Maar de vervolgstappen ? Vele miljoenen bij RdK/Cru nog steeds niet verantwoord en niemand is aansprakelijk gesteld. Er is gewoon te weinig initiatief om er achteraan te gaan.

B. Additionele waarborgen ter borging van het “publiek belang” (food for thought)

 • Implementatie aanbevelingen CCG, mn:
  • Toepassingsbereik naar Verbonden partijen + toezicht capaciteit verzekeren
  • Publicatie jaarcijfers 
  • Klokkenluidersregeling
 • Met het aanhouden van de Landsverordening Optimalisering Overheidsgelieerde Entiteiten (LvOOE) zijn belangrijke potentiële waarborgen verloren gegaan – delen van het voorstel inbedden in huidige wet en regelgeving
 • In het licht van de o.a. de huidige economische malaise, maar ook gezien het belang van “national competitiveness” (internationale concurrentiepositie), lijkt het Willem dat het kostenniveaus aan een grondige evaluatie toe is. (Wordt het publiek belang goed in de gaten gehouden ? Of spelen particuliere belangen een te grote rol?).

 

Willem gaat terug naar de titel van zijn voordracht en verzucht dat niet zorgvuldig wordt omgegaan met het publieke belang. En dat corporate governance is verworden tot compliance, het voldoen aan een heleboel regels, maar dat er geen verbinding is met (innerlijke) waarden en normen (dat is integriteit).

 

Reactie Anthon Casperson

Casperson is tegenwoordig directeur van het Sint Elisabeth ziekenhuis dat op 15 november j.l. alle patiënten heeft overgedragen aan het Curaçao Medical Center en nu doorgaat als vastgoed maatschappij. Hij is lid van het platform University of Governance en draagt zijn steentje bij. Hij is niet zomaar trots dat hij in korte tijd alle achterstanden op met name het gebied van de jaarrekeningen heeft weggewerkt en nu hoort tot de drie organisaties die volgens het Cft helemaal bij is met de jaarrekeningen. Volgens Casperson is governance iets dat men moet beheersen; het moet deel uitmaken van de persoon. Het is meer dan de regels volgen. Als Curaçao zijn wij daar nog lang niet. En wij moeten ons niets wijs maken. Hij noemt voorbeelden van zaken die wij opzetten alsof wij al daar zijn en dan zie je dat het goed fout gaat, want mensen “leven” geen governance. Hij blijft echter positief dat wij met vallen en opstaan wel vooruit zullen gaan, maar het kan lang duren. Het is een kwestie van opvoeding, opleiding, training, begeleiding en coaching. 

Reactie Dieudonne (Neetje) van der Veen

Van der Veen is oud-lid van de Algemene Rekenkamer. Ook hij is erg kritisch over de huidige governance. Hij wijst naar het feit dat het in het kader van de civiele enquête al vaststaat dat mensen aansprakelijk zijn voor het verdampen van 400 miljoen gulden, maar dat niemand er werk van maakt om de mensen aansprakelijk te stellen. Hij wijst ook op het feit dat de jaarrekeningen, inclusief die van het land niet op orde zijn. Hij merkt op dat hierdoor miljarden niet zijn verantwoord. Ook in de jaarrekeningen die er liggen kunnen meer dan een miljard niet worden verantwoord. Ook het rapport van de rekenkamer stelt vast dat, in de meeste gevallen van aanbestedingen, dit niet volgens de regels verlopen is. Dit is zeer ernstig. Desondanks is van der Veen, net als Casperson als lid van het platform University of Governance, positief. Hij gelooft in de praktijkgerichte aanpak van corporate governance opleiding en training. Bij ons van UvG gaan wij ook door de wet- en regelgeving heen maar gaat het om de echte ervaring en hoe wij met de zaken zijn omgegaan.

 

Uit de zaal kwam de vraag of het niet om leiderschap gaat. Maar het gaat ook om volgerschap. Mensen moeten zich laten leiden. Casperson vertelt dat hij aan de mensen in de organisatie toestemming vraagt om ze te mogen leiden en spreekt ze ook later aan op dat hij mag leiden. Blijkbaar staan velen niet stil bij dit feit en gaan ze er vanuit dat leiding zich opgelegt.

 

Goede legt uit dat er twee uitersten zijn van benaderingen van corporate governance: rule based versus principle based. University of Governance focust op de principes achter de regels. Wij moeten op Curaçao gaan leven volgens de principes van good governance. Hij denkt dat er een hele lange weg te gaan is en dat het niet vanzelfsprekend is dat the only way is up. Het kan nog slechter als wij niets doen.

 

De aanwezigen vragen UoG om door te gaan. Zij waarderen het goede werk en zijn ondanks alles hoopvol gestemd over de toekomst van governance op het eiland.

 

Dr. Miguel Goede

Cell: 5616853Persbericht: "The elephant in the room: Corruption in Curaçao"; Economic growth, Good Governance, Corruption, Remuneration27 oktober 2019

De meeting over corruptie op Curaçao vond plaats:

Donderdag 24 oktober 2019

Plaats: Avila, La Belle Alliance

Tijd: 18:00 – 20:45


Er werd door een groep aanwezigen nog tot nabij tien uur nagepraat.


De keynotes werden geleverd door:

Neetje van de Veen, accountant / keynote

Brede Kristensen, socioloog, onderzoeker / keynote

De andere panelleden waren:

Melitsa Hayer, journaliste

Dick Drayer, journalist

Lesly van Delft, gepensioneerde Nederlandse top ambtenaar

Ruben Suriel, aktivista


De voorzitter en organisator was:

Dr. Miguel Goede die het platform University of Governance beheert, bestuurskundige en strateeg die o.a. gespecialiseerd is in het begeleiden van governance trajecten en organisatie verandering.

Doel van het platform is het herstellen van het intellectuele gesprek op Curaçao en fungeren als denktank.

80 plaatsen waren beschikbaar en de zaal was helemaal gevuld.

Er bestaat een cultuurtje op het eiland waarin iedereen de ander corrupt noemt en het eiland wordt afgeschilderd als een corrupt land. Het was NIET de bedoeling van deze avond om hierbij aan te sluiten. Er is op het eiland ook een sfeer om de kop in het zand te steken en te denken dat de problemen wel over zullen waaien. Het gevolg is de olifant in de kamer: het grote dier staat vóór iedereen en toch wordt het collectief genegeerd. Punt is wel dat om een probleem aan te pakken, er over gesproken moet worden.


Resultaten uit een survey, die enkele dagen van tevoren werd gehouden (135 respondenten uit 500 aangeschreven personen), geven het volgende beeld: Volgens 89% is corruptie een probleem op Curaçao. 52.5% vindt dat corruptie is toegenomen. Corruptie is er altijd geweest, maar wanneer ging het echt de verkeerde kant op? Resultaat:

1960 - 1970, 6.7%,

1970 - 1980, 4.2%,

1980 -1990, 8.3%,

1990 - 2000, 8.3%,

2000 - 2010, 12.5%,

2010 - 2019, 60.0%.

77% is NIET tevreden over de corruptiebestrijding. Op de vraag: bent u tevreden over het werk van justitie op het gebied van corruptiebestrijding, antwoord slechts 10% tevreden. 58% is niet tevreden maar ook niet ontevreden. 76% is ontevreden over de inspanningen op het gebied van de corruptiebestijding door de overheid. 84% vindt dat het echt mogelijk is om corruptie op het eiland te verminderen. Op de vraag: Heeft u zelf iets meegemaakt op het gebied van corruptie op Curaçao? Zegt 62%, ja en 38%, nee. Punt is wel dat vele respondenten onvoldoende oog hebben voor de kleine alledaagse corruptie.


In zijn inleiding stelde Goede dat corruptie niet alleen in de overheidssfeer voorkomt, maar ook in andere sectoren zoals de private sector. Hij verwees naar de reeks van seminars van de afgelopen maanden over de economie. De laatste in de reeks was de presentatie van de voorzitter van het Cft (dr. Raymond Gradus) over onder andere de Groeistrategie, op 21 oktober 2019. Ook daar was corruptie de olifant in de kamer die niet werd genoemd.

Volgens Transperency International worstelt de hele wereld met corruptie. Drie kwart van de wereld heeft zelfs zeer ernstige problemen. Volgens TI is corruptie: Het misbruiken van de positie om er zelf beter van te worden. Er is een schaal van aan het ene uiterste zware corruptie en aan het ander uiterste kleine corruptie. Uit de Panama Papers blijkt dat politici het meest gevoelig zijn voor corruptie.

Dr Goede ronde af met de boodschap dat er maar weinigen heilig zijn en citeerde Nelson Mandela: “I am not a Saint unless you think of a Saint as a sinner who keeps trying”. Het gaat er om dat wij het blijven proberen corruptie te verminderen.


Dieudonne van de Veen (ex-lid van de Algemene Rekenkamer) begon zijn keynote met de stelling dat corruptie heel oud is en verwees hierbij naar passages uit het Heilige Boek. Hij merkte op dat de scheiding in de kerk het gevolg was van corruptie in de Katholieke kerk; men kon gunsten kopen. Hij wees er op dat Curaçao internationaal meetelt op het gebied van corruptie. Ook weten wij uit het internationale beeld dat corruptie erg moeilijk is te onderzoeken en dus te bestrijden. ‘By far’ is de klokkenluider de belangrijkste schakel om mistoestanden aan het licht te brengen. De positie van de klokkenluider is op Curaçao niet geregeld. Naast overheid komt corruptie het vaakst voor bij banken, manufacturing en de gezondheidzorg.

Het effect van corruptie is ernstig, zeker als dit zich verspreidt. Het ondermijnt het vetrouwen en de legitimiteit. Kortom: corruptie maakt economische ontwikkeling bijna onmogelijk. Het schrikt investeerders af, verzwakt economische groei en ondermijnt de rechtsstaat.

Als men kijkt naar de vonnissen van de laatste jaren dan worden vele ministers en topambtenaren genoemd, maar ook bankdirecteuren. Als men vervolgens kijkt naar de aangiftes en wat er in de media verschijnt. Als men kijkt naar de rapporten van de Algemene Rekenkamer, dan moet men concluderen dat wij een groot probleem hebben met corruptie en dat het de economische ontwikkeling in de weg staat. Zie onze economische cijfers van de afgelopen tien jaar. En toch krijgt het heel erg weinig aandacht. Bijvoorbeeld: het blijft bij praten over de integriteitskamer die er nog steeds niet is.

Om corruptie te bestrijden moeten wij onze instituties versterken. (Het is opvallend dat de regering vraagt aan de verschillende colleges van staat om te bezuinigen).

Hoe staat het met onze instituties? Een paar van onze instituties op een rijtje gezet:

 • Central Bank: Constant negative news, Corallo-Baetsen, Tromp, Palm, Leila-Neysa,…
 • VDC: Unclear?
 • Algemene Rekenkamer: contents Reports, Performance Management, Independent?
 • Ombudsman wordt zwak gehouden.
 • Openbare Ministerie lijkt mankracht tekort te komen.
 • Hof van Justitie: Griffiegelden affaire.
 • Korps Politie: 600 kilo drugs is verdwenen uit het politiebureau, Human trafficking, gratis tragomeisje affaire.
 • Integriteitskamer – wat is de status?
 • De oveheid? zie de vonnissen, de kranten en rapporten van de Algemene Rekenkamer
 • Werking Corporate Governance sinds 2010? Er is niets gedaan met het rapport van rechter Willems, noch met de gewonnen rechtszaken van alle, vanaf 2010, ontslagen directeuren 


De socioloog Brede Kristensen bracht te berde dat corruptie wordt gevormd door vier sociale krachten: Mensen imiteren corruptie; Mensen accomoderen zich; het wordt gewoon gevonden, totdat het water ook voor de kikker dodelijk heet is. Consolidatie van de positie van de corrupten. En intimidatie door de corrupten van de rest.

Corruptie is een schaal die reikt van alledaags tot grove desintegriteit en corruptie. Er is een wisselwerking tussen het alledaags corruptie en de grove corruptie. Ze legitimeren elkaar. Er ontstaat een klimaat van iedereen doet het. In zo’n klimaat wordt plegen van grove corruptie makkelijker.

De alledaagse desintegriteit/kleine corruptie

 • Zich toe-eigenen van geld, tijd of informatie van een ander;
 • Geheimhouding – gebrek aan transparantie; of juist schending van vertrouwelijkheid
 • Kleine vormen van omkoping (subtiel of niet subtiel)
 • vriendjespolitiek: samenwerking met ‘publiek’: onder meer toelaten van misbruik van uitkeringen etc
 • manipulatie van informatie, misbruik professionaliteit: inspectie!, advies etc)
 • Bureaucratische obstructie: spel van de macht.

Enkele vormen van grove corruptie:

 • Posities worden bewust gebruikt voor eigen belangen.
 • Belangenconflicten worden niet vermeden.
 • Toezichthoudende instituties worden onder druk gezet of geinfiltreerd.
 • Pers en publiek worden misleid.
 • Strafbare handelingen (valsheid in geschrifte, afpersing, diefstal etc) nemen toe.
 • foute (ook criminele) netwerken krijgen invloed in openbaar bestuur, terwijl de overheid die netwerken steunt.

Hoe kunnen wij corruptie bestrijden? Er zijn legio instrumenten maar hun effect is beperkt:

 • Regelgeving inzake financiering politieke partijen.
 • Dilemma trainingen, weerbaarheidstrainingen etc.
 • Gedragscode.
 • Onafhankelijke integriteitinstantie.
 • Jaarlijkse integriteit-audits bij alle overheidsorganisaties.
 • Etc etc.

Volgens de socioloog moet aan zeven voorwaarden worden voldaan wil een innitiatief om corruptie terug te dringen slagen:

 • Top–down benadering.
 • Samenwerking met publiek (‘ownership’): bijv met CCC’s(citizens consulting committees).
 • Open organisatiecultuur: transparantie, interne feedback (onderlinge kritiek), job-rotation.
 • Onafhankelijke selectie van personeel, serieuze screening van bestuurders en hoge ambtenaren etc.
 • Gedoogbeleid ombuigen naar handhavingsbeleid.
 • Permanente educatie om moreel bewustzijn wakker te schudden en te ontwikkelen.
 • Minimalisering van beloningsverschillen (denk aan de hele hoge salarissen van de directeuren bij de overheidsNV’s).


Na de keynotes volgde de paneldiscussie.

Melitsa Hayer, journaliste, was vooral onder de indruk van de gelatenheid (complacency) van ons allen, de gehele samenleving. Het is inderdaad een olifant in de kamer en iedereen negeert of accepteert het zeer gelaten.

Dick Drayer, journalist, verklaarde corruptie op Curaçao door hoe wij met elkaar omgaan op het eiland. Wij zijn niet kritisch genoeg naar elkaar. Wij stellen elkaar geen vragen. Een belangrijke verklaring voor deze opstelling is ons verleden en ons onderwijssysteem. Binnen ons onderwijssysteem wordt vragen stellen (een kritische houding) afgestraft. De media functioneert ook onvoldoende. Dat komt deels door de media bazen en omdat er geen geld en tijd is voor onderzoeksjournalistiek. Drayer verwees hierbij naar het Unesco onderzoek over de media van 2014.

Lesly van Delft, gepensioneerde Nederlandse top ambtenaar sloot aan bij de vorige sprekers en illustreerde dat het sinds zijn jongere jaren het geval was. Hij wees er op dat corruptie overal in de wereld, waar hij ook heeft gewerkt, voorkomt.

Ruben Suriel, aktivista van Frente Sivil zegt dat het een moeilijke strijd is. Het is een lange zware weg en het Openbaar Ministerie en de rest van justitie moeten nog harder hun best doen. Hij bracht verder naar voren dat er een vonnis ligt in het kader van de civiele enquête van onder andere de raffinaderij en Aqualectra, maar dat niemand het traject heeft ingezet van aansprakelijkheid van zij die schuldig zijn bevonden van mismanagement.


In de interactie met de zaal kwam naar voren dat het niet kan (onwettig is) dat de overheidsNV’s niet tijdig hun jaarrekeningen indienen en dat de jaarrekeningen van het land niet op orde zijn. Dit allemaal draagt bij aan het troebel water waarin het goed vissen is.

Het gesprek ging de richting uit dat de bevolking verandering moet inzetten en eisen. Men werd herinnert dat een groot deel van de bevolking “overleeft” en een nog groter deel afhankelijk is (van een baan) en schulden heeft. Men heeft wat te verliezen. Daar komt nog bij dat het een kleine samenleving is. Het is niet zo makkelijk om je mond open te maken. Er overheerst een angstcultuur en zwijgen is daar een onderdeel van. Maar juist het blijven vragenstellen is de enige weg. De aanwezigen vragen of het platform University of Governance aandacht wil blijven besteden aan dit onderwerp, want corruptie is slecht voor de economische en sociale ontwikkeling.


Dr. Miguel Goede

https://www.universityofgovernance.com


Verslag / persbericht

15 september 2019

Miguel Goede

Future of Work in Curaçao ; Trabou tin (?);

Vervolg van paneldiscussie “It’s the economy, stupid”:

Onder grote belangstelling werd op donderdag 12 september 2019 in het Avila Beach Hotel, La Belle Alliance, van 18:00 tot 21:00 een gesprek gevoerd over werk. De in leiders waren:

 • Specialist, Centraal Bureau Statistiek, mevrouw Dainadira Martes
 • Vertegenwoordiger werknemers, de heer Edmond (Chika) Francisca
 • Vertegenwoordiger KvK, de heer Marcos Cova
 • Minister SOAW, de heer Hensley Koeiman
 • Minister van Onderwijs, mevrouw Marilyn Alcala Walle
 • Vertegenwoordiger Sociaal Economische Raad, Raoul Henriquez

Het gesprek werd georgansieerd door University of Governance en werd geleid door Miguel Goede.

In een volle La Belle Alliance werd een gesprek gevoerd, dat gaandeweg zeer bijzonder werd. Het woord crisis werd maar één keer genoemd, maar het besef was er wel degelijk. De opkomst van alle sectoren was goed. Met name de vakbond was sterk vertegenwoordigd.

Tijdens deze mythische avond werden veel mythes doorgeprikt. De diverse bijeenkomsten van de afgelopen vier maanden klonken na gedurende het gesprek:

 • Future of Work in mei 2019
 • It is the economy, stupid
 • Bijeenkomst over de Groeistrategie georganiseerd door economen vereniging
 • VBC lunch, Dr. Bob Traa
 • Remote work works, georganiseerd door de JCI
 • Orange economy, georganiseerd door CINEX
 • Tech week Curaçao van Adric Walter

Van het vorige panel (It’s the economy, stupid) lag het volgende op tafel:

 • Economische groei, groeistratgie. Het eiland kent al vele jaren nauwelijks groei en de laatste drie jaren is er duidelijk sprake van krimp. De vraag is of de groeistrategie gaat werken.
 • De werkloosheid is ongekend hoog: 21,2%.
 • Het bedrijfsleven pleit voor opnieuw aansluiten bij de wereld, de isolatie beeindigen, om te beginnen met Engels in het onderwijs.
 • De SER presenteerde toen: The Future of work.
 • Implementatiedeficit
 • Balans markt – overheid (en civil society)

Specialist, Centraal Bureau Statistiek, mevrouw Dainadira Martes

Uit de cijfers blijkt onder andere dat vergrijzing een steeds groter probleem zal worden voor Curaçao. Steeds minder jongeren moeten de ouderen dragen.

38% van de bevolking is inactief op de arbeidsmarkt. Ook blijkt het opleidingsniveau van Curaçao ten opzicht van de regio en zelfs Nederland, op basis van de cijfers, goed te zijn. Toerisme is de best ontwikkelende sector, maar levert volgens sommigen niet de banen die horen bij onze levensstandaard. Curaçao lijkt een toeristisch eiland te worden net als alle andere eilanden in het gebied.

Ondanks de goede informatie die CBS die avond heeft presenteerd, blijkt wederom weer dat velen op het eiland gebrek aan data ervaren.

Vertegenwoordiger KvK, de heer Marcos Cova

De mentaliteit van de werknemers moet sterk verbeteren. Er is werk maar de werkzoekenden hebben niet de goede houding en skills. De hoge werkloosheid lijkt bijna een myhte en geen feit, nadat er vele anekdotes dit beeld leken te bevestigen. De Curaçaoenaar beheerst niet langer drie of vier talen. De meertaligheid is een andere mythe. Aan skills kan gewerkt worden, volgens de werkgevers, als de mentaliteit en de taalbeheersing maar een beetje voldoen.

Ondernemerschap verdient meer aandacht. Het is een mythe dat de Curaçao enaar niet kan ondernemen. Net als overal falen velen, maar met begeleiding blijkt het ook te lukken. Het MKB beleid is onvoldoende bekend, ondanks het feit dat het 80% van de banen zijn. Een platform voor digitaal bankieren is een conditio sine que non. Zonder een dergelijk platform kan de sector moeilijk exporteren.

De technologie werd weinig belicht tijdens deze bijeenkomst.

Vertegenwoordiger werknemers, de heer Edmond (Chika) Francisca

Het verder verhogen van de pensioenleeftijd is niet wenselijk en oneerlijk. De arbeiders hebben al lang genoeg gewerkt voor hun pensioen. Langer doorwerken maakt toetreding voor jongeren alleen maar moeilijker. Als de pensioenleeftijd blijft stijgen zullen mensen sterven voordat ze aan pensioen toe zijn en dat mag niet.

Jongeren keren al moeilijk terug vanwege te lage lonen en gebrek aan huisvesting. Huisvesting werd meerdere keren genoemd deze avond. Kortom: braindrain.

Arbeidstijdverkorting kan tot productiviteitsverhoging leiden, volgens de vakbondsman. Hij verwijst daarbij naar o.a. Nederland waar men 32 uur per week werkt en de productiviteit hoog blijft.

De vakbond is van mening dat de arbeidsmarkt al flexibel is, immers 90% van de onslagaanvragen worden gehonoreerd. Desalniettemin wil de bond best praten over Flexicurity. Gedurende de avond blijkt overigens dat partijen niet goed weten wat men onder Flexicurity verstaat.

Ook blijkt de vakbond niet tegen het importeren van werknemers in bijvoorbeeld de ICT sector. Het is een mythe dat Curaçao over de hele linie in de pas loopt met ICT ontwikkelingen.

Minister SOAW, de heer Hensley Koeiman

2.500 banen zullen vanaf nu geschapen worden in het toerisme. De werkzoekenden moeten klaar gestoomd worden. Deze sector leent zich daar ook voor. Er lopen diverse trajecten om dit te bereiken, maar er zal flink doorgepakt moeten worden

Toerisme schept niet de banen die wij nodig hebben. Het is een lage loonsector. De banen op en rond de raffinaderij zijn onzeker. De twee aanwezige ministers zijn optimistisch dat er een operator wordt gevonden voor de raffinaderij. Maar ook de financiele sector moet versterkt worden. Dat zijn goed betalende banen. Een combinatie met orange economy is goed mogelijk. Toerisme en creativiteit gaan goed samen.

Op de woorden patronage en nepotisme ging niemand in. De mythe dat er op de arbeidsmarkt niet wordt gediscrimeerd werd niet doorgeprikt.

Weer kwam de positie van ouderen naar voren. Ze zijn eenzaam. Dit is een mondiaal verschijnsel. Er zijn onvoldoende voorzieningen voor deze doelgroep, waar velen binnenkort toe zullen behoren. Veel banen zijn mogelijk in de zorg maar hoe zijn deze te betalen? Het is niet wenselijk om dit aan de markt over te laten daar dit zal leiden tot uitsluitig van de zwakkeren. Er is behoefte aan beleid.

Minister van Onderwijs, mevrouw, Marilyn Alcala Walle

De laatste inleider was de minister van onderwijs, wetenschap, sport en cultuur. Ze wees op de lange termijn visie, het National Development Program. Daarin staat: One where the island is a model and hub for the region. In deze context dienen kinderen al in de eerste fase zaken mee te krijgen om te kunnen functioneren op de arbiedsmarkt. Beleidsmatig is onderwijs bezig met de voorbereiding van het inbedden van de 21st Century Skills in het onderwijs. Uitgangspunten zijn: continuiteit van beleid en digitalisering van het onderwijs. De overheid investeert nu 20% van de begroting in het onderwijs (344 miljoen guldens). Dus er is geld voor onderwijs. De kritische nood van het publiek was, wat is het rendement van deze investering gezien de hoge jeugdwerkloosheid. Ook in deze context kwam het onderwerp data weer ter sprake. De minister kon mededelen dat er in het kader van Uneso wordt gewerkt aan een unit voor onderwijsstatistiek. Dit zal beter beleid zeker bevorderen.

Afsluiting

Dr. Miguel Goede sloot de avond af met het bedanken van de inleiders en de aanwezigen. Hij stelde dat het intellectuele gesprek weer vorm wordt gegeven, dat het goed gaat, maar dat gezocht wordt naar de optimale vorm. Maar dat het noodzakelijk is, staat buiten kijf. Een van de diverse zaken waar aan gewerkt moet worden is de verslaglegging en de samenwerking van het intellecuele en het maatschappelijk debat.

Dr. Miguel Goede

mpgoede@gmail.com

5616853Persbericht

30 juli 2019

‘Is the Economy Stupid’

Donderdag 25 juli 2019 is met groot succes de panneldiscussie ‘Is the Economy Stupid’ gehouden in Hotel Renaissance, Atrium. De opkomst was groot (ongeveer 180 personen) en het werd live uitgezonden via Z86 en werd opgenomen door TeleCuracao en Cariflex. Dit werd uitgezonden afgelopen zondag. De belangstelling heeft de organisatie verrast.

Drs. Sean de Boer, Centraal Bureau Statistiek, belichte de economie in kille cijfers. De economie krimpt al die jaar en zal waarschijnlijk dit jaar ook niet groeien. De werkloosheid is schrikbarend gestegen naar 22.2%. Ook het vertrouwen is de afgelopen tijd gedaald. Alleen het toerisme doet het goed. Defacto is Curacao van een gefercicieerde economie ontwikkeld naar een toeristisch eiland zo als velen in deze regio. De regio kent overigens wel economische groei, in tegenstelling tot Curacao.

Mrs. Mr. Miloushka Sboui-Racamy, Sociaal Economische Raad, belichte de ‘Future of Work’. Het gaat om nieuwe banen in ene nieuwe economie. Curacao moet zich klaar maken voor deze nieuwe banen. Het belangrijkste is om te investeren in een nieuwe mindset. Mensen moeten flexibel zijn om zich constant aan te passen aan technoligische ontwikkelingen.

Jonckeer, Kamer van Koophandel, presenteerde de visie van de kamer. Het gaat om de mens. Door onderwijs moet de mens geschikt gemaakt te worden voor een baan in de nieuwe economie. Curacao heeft een verouderde economie en heeft zich geisoleerd. Dat moet anders. Daarnaast moet Curacao gokken op nieuwe potentiele sectoren. Ook gaf hij aan blij te zijn dat hij eindelijk met de regering heeft kunnen overleggen over de groeistrategie.

Dr. Steven Martina, ex-minister economische ontwikkeling, bracht naarvoren dat voorzien was dat 2019 een moeilijk jaar zou worden, maar het werd door de crisis van Venezuela een ‘perfect storm’. Desondanks geeft hij aan dat er voldoende investeerders klaar staan. Het probleem is volgens Martina, een implementatie-deficiet. Curacao heeft problemen met implementatie. Hij pleit voor een’coalition of the willing’ die hier verandering moet brengen.

Dr. Miguel Goede, University of Governance en Goede Consultants, bracht naarvoren dat het allemaal in een mondiale context bekeken moet worden: klimaatverandering, ongelijkheid, imgratievraagstk, oprukken de technologie. De economie 2.0 Curacao, gebasseerd op de raffinaderij en financiele sector zijn niet de toekomst. Net als de kamer pleit hij voor een nieuwe economie 3.0. Vanaf de jaren tachtig heeft Curacao net als vele landen gekozen voor marktwerking (onder anderen privatisering) als oplossing. Overal is met na evaluatie hier van teruggekomen. Het neoliberalisme heeft geleid tot ‘greed’ en niet duurzame ontwikkeling. Hij pleit voor een duurzame ontwikkeling. Hij stelde dat bij het praten over economische ontwikkelingen factoren als corruptie, slechte respons van de overheid, en transnationale criminaliteit ook besproken moeten worden.

De groeistrategie blijft geloven in de markt en laat aspecten als corruptie onvermeld. Bovendien zal de groeistrategie, volgens het economische model van Calmera alleen leien tot groei als er jaarlijk 200 miljoen door de private sector wordt geinvesteerd. De vraag is of het ambtelijk apparaat de vergunningen kan produceren.

Na de inleidingen werd er met de zaal geinteracteerd. Na afsluiting was duidelijk dat er een grote behoefte bestaat aan dit soort informatie en om in zo’n setting over dit soort zaken te kunnen praten.

Dr. Miguel Goede

5616853

Whitepaper Aanpassing belastingstelsel Curacao


Al jaren wordt het beleid van versimpeling van het belastingstelsel met de lippen beleden. In werkelijkheid is er sprake van een zeer complex belastingsysteem dat door een grote meerderheid van de burgers onbekend en dus onbegrepen is. Toch schept het bij de minister verbazing dat de compliance laag is.

Doel van dit paper is om een alternatief voor te stellen dat daadwerkelijke versimpeling inhoud.

De vraag die in wezen beantwoord moet worden is hoe haalt de overheid 2,3 miljard binnen, uit een economie van 5.7 miljard om de begroting te dekken?


Whitepaper Aanpassing belastingstelsel Curacao