Miguel Goede 

Curaçao 3.0

We are an independent Think Tank Governance 3.0 focused on governance of Small Island Developing States.
Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

Think Tank 3.0

Whitepaper Aanpassing belastingstelsel Curacao


Al jaren wordt het beleid van versimpeling van het belastingstelsel met de lip beleden. In werkelijkheid is er sprake van een zeer complex belastingsysteem dat door een grote meerderheid van de burgers onbekend en dus onbegrepen is. Toch schept het bij de minister verbazing dat de compliance laag is.

Doel van dit paper is om een alternatief voor te stellen dat daadwerkelijke versimpeling inhoud.

De vraag die in wezen beantwoord moet worden is hoe haalt de overheid 2,3 miljard binnen, uit een economie van 5.7 miljard om de begroting te dekken?
Whitepaper Aanpassing belastingstelsel Curacao