Miguel Goede 

Curaçao 3.0

Publications

Publications

21.   Goede, M. (2004), "Het faillissement van de ivoren torens en de dreigende bestorming", Virtueel Bestuur, Jaargang 5 No. 3.

22.   Goede, M. (2005), "Het kabinet-Godett in historisch perspectief. Naar de voltooiing van de emancipatie", Virtueel Bestuur, Jaargang 5 No. 2.

 23.   Goede, M. (2005), Groei en Fragmentatie van de overheid op de Nederlandse Antillen en Curacao; Organisatieontwikkeling bij verzelfstandigde overheidsorganisaties en de kernoverheid van 1985 tot en met 2002 (Doctoral dissertation University of Tilburg, 2005), Febodruk b.v., Enschede.

24.   Goede, M. (2005), Beleidsleren van een niet-geslaagd 'Reinventing Governmenet traject' op de Nederlandse Antillen, UNA Publications, Curacao.

25.   Goede, M. (editor) (2006), Een aanzet tot integrale ontwikkeling; bezien vanuit het Caribische deel van het Koninkrijk, UNA, Curacao.

26.   Goede, M. (2006), "For which agenda did you vote in the elections of the 27th January 2006?; A comparison of party election programs", UNA/Curises, Curacao.

27.   Goede, M. (2006), "Media en democratie", UNA Publications, Curacao.

28.   Goede, M. and Nauta. O. (2007), Checks-and-balances in Caribisch bestuurssysteem; Een evaluatie van Aruba, de Nederlandse Antillen, Barbados en Saint Martin, Amsterdam, 3 mei 2007.31.  

29. Goede, M. (2007),Trends in Integrity, University of the Netherlands Antilles, Curacao.

30.   Goede, M. (2008), "The Island Council Elections in Curacao April 2007; notes", UNA Publication, UNA, Cura?ao.

71.  Miguel Goede, Roy Laurens, Roy Laurens, Robert Gilaard, Robert Gilaard, Robby Rijssel, Robby Rijssel, Delano Gefferie, Delano Gefferie, Strategy in Suriname How do organizations in Suriname Strategize?,  Advances in Social Sciences Research Journal, Vol. 5 No. 8