top of page

Zingeving

Zingeving

DRAFT 3.0

2 juni 2023

Laatst verwees de pastoor in zijn preek naar de psycholoog Viktor Frankl (1905-1997). Ja, het zijn minicolleges. Hij wees met name naar de ideeën van Frankl over de zingeving en het lijden. Het is een heel actueel thema: veel mensen worstelen met leven en de zin van het leven―met name na de pandemie, nu de klimaatcrisis, de oorlog en de inflatie. Wat zegt Frankle hierover?

De Oostenrijkse psycholoog en holocaustoverlevende, was bekend om zijn baanbrekende werk op het gebied van existentiële psychologie. In zijn boek “Man's Search for Meaning” benadrukte Frankl de noodzaak van zingeving in het leven, vooral in tijden van lijden en tegenspoed. Volgens Frankl is de zoektocht naar zingeving een fundamentele behoefte van de menselijke ervaring. Hij stelde dat het leven op zichzelf geen inherente betekenis heeft, maar dat individuen de verantwoordelijkheid hebben om betekenis te creëren in hun leven. Zelfs in de meest moeilijke omstandigheden, zoals die van Frankl in de concentratiekampen, geloofde hij dat mensen in staat waren om zin en doel te vinden. Mensen die zagen dat het leven zin heeft, hebben een betere kans om te overleven.

Frankl beschreef drie belangrijke bronnen van zingeving: werk of actie, liefde voor anderen en het vermogen om lijden te doorstaan. Hij betoogde dat het vinden van betekenis in het werk dat we doen, het aangaan van liefdevolle relaties en het omarmen van het lijden als een kans voor groei en persoonlijke ontwikkeling cruciaal zijn voor het ervaren van een zinvol leven. En daarom is werkloosheid een probleem en zouden politici en topinkomens beter hun best moeten doen om zonvolle banen te scheppen.

De pastoor benadrukte dat in een tijd waarin veel mensen worstelen met het leven en de zin ervan, Frankls ideeën een bron van troost en begeleiding kunnen zijn. Door bewust te worden van onze vrijheid om betekenis te creëren in ons leven, kunnen we een gevoel van richting en voldoening vinden, zelfs te midden van uitdagingen en lijden. Het is een herinnering dat het pad naar zingeving misschien niet altijd gemakkelijk is, maar dat het mogelijk is om betekenis te vinden in alle aspecten van ons bestaan.

Met deze boodschap hoopte de pastoor waarschijnlijk de mensen aan te moedigen om dieper na te denken over de zin van het leven en hoe ze betekenisvolle doelen en relaties kunnen cultiveren. Hij wilde hen aanmoedigen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen zoektocht naar zingeving en om de kracht in zichzelf te vinden om betekenis te creëren, zelfs in de meest uitdagende tijden.

Miguel Goede

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page