top of page

Wreedheid

In de eerste helft van maart 2014 wordt en verslaafde gestenigd door vier mannen. Twee waren vijftien en zestien jaar. Een week eerder werden twee mannen omgelegd en werden hun lijken verbrand. In 2013 werd een van de mannen betrekken bij de moord van Wiels het zwijgen opgelegd en werd zijn lijk verminkt. Het wordt allemaal steeds wreder en we gaan het normaal vinden.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page