top of page

Wetenschap op Curaçao

Wetenschap op Curaçao

DRAFT 1.0

5 maart 2021

Ik zou vandaag over organisatiestructuren op het eiland schrijven, maar ik las drie berichten in de krant. Een over een onderzoek naar partijfinanciering (Veel minder geld voor campagne, 2021). Een ander stelde dat wij de meeste narcisten per capita ter wereld hebben (Meer info nodig over narcisme, 2021). En een derde over het onderwijs (Regie onderwijs in eigen hand, 2021).

Ik moet ook denken aan mijn laatste interview met Mariano Heyden, op 24 febuari 2021, over het onderwerp (Heyden, 2021). Hij vroeg waarom lokale experts niet vaker in de publiciteit treden. Ik maakte een onderscheid tussen expert en wetenschapper en ging verder over de wetenschap. Deels van wat ik hier stel is een herhaling.

“Science is not just another opinion” was een wereldwijde actie van wetenschappers in 2017, want steeds meer werd de wetenschap opzij gezet door populisten (Holdren, 2017). De wereld is zelfs weer plat. Dit werd een steeds groter probleem bij de strijd tegen de klimaatcrisis. Vandaag is uitholling van de wetenschap een probleem in de discussie over het vaccin en de lockdown in de strijd tegen de corona pandemie. Deze laatste discussie is ook op het eiland, maar op het eiland werd er in 2017 niet geprotesteerd. Dit is heel veel zeggend.

Weten wij wat wetenschap is? Het is waarheidsvinding door middel van het toepassen van de wetenschappelijke methode. De methode is een combinatie van de kwantitatieve en kwalitatieve methode. Hier, net als elders is denken velen dat wetenschap kwantitatieve methode, data, is. Hier denken wij dat wetenschap een enquêtes zijn. Het gaat om theorie vorming, hypothese vorming, toetsen, facificatie en verificatie.

De wetenschappelijk methode leert men in principe in het wetenschappelijk onderwijs, maar de basis wordt al gelegd voor men naar het VWO heeft bereikt. De tempels van wetenschap, zijn in de regel de universiteiten, maar niet uitsluitend. Echte wetenschap wordt niet in de krant gepubliceerd, maar in wetenschappelijke bladen, die de papers onderwerpen aan het ‘blind peer review’ proces. Andere wetenschapper controleren de inhoud. Pas hierna kan de krant en wie dan ook naar dit wetenschappelijk onderzoek verwijzen. De eerste gesprekspartners van de wetenschapper zijn zijn gelijken, peers. Met andere woorden, wij moeten erg voorzichtig zijn om een willekeurige scriptie echte wetenschappelijke waarde toe te schrijven.

Wetenschap op het eiland is al jaren een punt van zorg op het eiland. In 2010 heb ik getracht dit te stimuleren, net als mijn twee voorgangers. Zo stelde ik de ontwikkeling van de Knowledge Zone voor. Tegenwoordig is de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek actief op het eiland. Zij financieren onderzoek. Ik ben blij mee maar kan veel beter. Zo zijn mensen als ik die niet via een lokale universiteit (kunnen) werken bijna uitgesloten. Gelukkig is geld niet mijn grootste probleem om te onderzoeken en blind peer reviewed te publiceren.

Nu richting een conclusie. Minister president, wij hebben een tekort aan wetenschappelijk denkcapaciteit omdat wij niet weten wat het is en dus onvoldoende gebruiken en ontwikkelen. Capaciteit groeit ook door het te gebruiken. Een denktank van de regering is zo opgetuigd. Het kan een Wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid zijn. Ik pleit er al een tijdje voor.

Alle landen die vooruit zijn gegaan in hun ontwikkeling, baseren zich op wetenschap. Ik ken geen enkele samenleving die vooruit gaat door wetenschap te ontkennen en buitenspel te zetten en te houden.

This is not just an opinion.

References

Heyden, M. (2021, februari 24). Miguel Goede tokante elekshon binedero. Retrieved from Pespektiva: https://www.facebook.com/z86.radio/videos/1333729880319458

Holdren, J. (2017, April 22). Science's role in society is threatened. Protest is the right response. Retrieved from www.theguardian.com: https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/apr/22/sciences-role-society-threatened-protest-right-response

Meer info nodig over narcisme. (2021, Maart 4). Antilliaans Dagblad.

Regie onderwijs in eigen hand. (2021, maart 4). Antilliaans Dagblad.

Veel minder geld voor campagne. (2021, Maart 4). Antilliaans Dagblad.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page