top of page

Wetenschap op Curaçao (2)

Wetenschap op Curaçao (2)

DRAFT 1.0

2 april 2021

Vandaag is Goede Vrijdag 2021. Wij zitten in de tiende dag van de tweede lockdown. Wij zitten met een voorlopig record besmettingen van COVID-19. Ik zie in alle media de discussies over het vaccineren. Ik zie hoe moeizaam het is voor wetenschappers en practitioners om in dialoog te gaan met de bevolking om ze te overtuigen dat vaccineren de enige oplossing. Ik moet denken aan wat ik eerder heb geschreven over wetenschap op het eiland. Ook hier op het eiland is science just another opinion geworden. Toen wetenschappers over de hele wereld tegen deze opvatting van just another opinion protesteerden, nam nieman het op voor de wetenschap.

Ik schreef op mijn wall vandaag: Zijn wij nog op tijd om de grootste ramp in onze geschiedenis te vermijden? Vandaag betalen wij de hoge prijs van het niet promoten van wetenschap. Wij hebben het behalen van academische titels als statussymbool gepromote.

Dat er onvoldoende aandacht is voor wetenschap blijkt uit de verkiezingsprogramma’s van de twee gedoodverfde coalitiegenoten. In het programma van de grootste komt het woord niet één keer voor. Gelukkig vermeldt de andere partij dat men lokaal wetenschappelijk onderzoek wil bevorderen. Gelukkig is niet alles verloren.

Wetenschap is waarheidsvinding door het toepassen van de wetenschappelijke methode. Waarheid is een steeds grotere probleem geworden. Dit werd duidelijk toen president Trump “alternative facts” presteerde. Laat het bezinken: er bestaan geen feiten meer maar het zijn alternatieven. Dat brengt mij tot de dag van Rutte, 2 april 2021. Het was geen 1 april, maarik lees overal dat Rutte grote moeite had met de waarheid.

Terug naar Curaçao. Iedereen is nu in discussie met practitioners en wetenschappers over het vaccin. Dat wordt extra moeilijk omdat er geen wetenschappelijke gemeenschap is dat als legitimerend platform dient voor het dialoog tussen de gemeenschap en de wetenschap.

Het probleem komt hierop neer: Een leek neemt met behulp van het internet een buitenbeentje in de wetenschap, bijvoorbeeld prof. Pierre Capel en houdt dat tegen prof. Duits en meent een basis te hebben om de laatste een arrogante manipulator te noemen.

Wij kennen het werk van Thomas Kuhn niet die uitlegt dat er in de wetenschap nooit statisch consensus is. Dat er een heersend paradigma is dat juist moet worden uitgedaagd door andere onderzoekers. Maar het paradigma is wel de bestaande opvatting van de wetenschap op dit moment. Totdat het paradigma door legio andere blind peer reviewed onderzoeken onderuit is gehaald en er een nieuw paradigma ontstaat. In dialoog treden met mensen die meest eenvoudige structuur van de wetenschap niet kennen is onbegonnen werk.

Nu meer dan ooit is het belangrijk dat wetenschappers hun eigen domein heel erg serieus nemen, want als het vertrouwen in de wetenschap helemaal verdwijnt, zijn we terug naar af.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Dissent: A Pillar of Democracy

Dissent: A Pillar of Democracy April 18, 2024 Yesterday, I couldn't find the time to blog. My schedule was packed, and it was chaotic. Not only were there continuous meetings, but numerous reports nee

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium April 16, 2024 Last Friday, I had the opportunity to attend the symposium organized by the Association of Dutch Caribbean Economists (ADCE) on the them

Confronting Ignorance in the Face of Reality

Confronting Ignorance in the Face of Reality April 15, 2024 We are ignorant of the facts, and we deny the facts we do have. No one is pushing to finally publish the figures from the 2023 census. Howev

Comments


bottom of page