top of page
Search
  • _

We hebben goede mensen nodig

We hebben goede mensen nodig om van niveau 2.0 naar niveau 3.0 te komen.  Niet alleen jonge mensen, de zogenaamde generaties Y en Z, maar ook de babyboomers met hun ervaring en hun geld.  Zoals ik al stelde gaat het om "delen" en duurzaamheid. Het gaat steeds meer om het immateriele en meer openheid.

Het gaat nu niet goed met Curaçao 2.0. Misschien is dit een voorwaarde om gezamenlijk de stap naar niveau 3.0 te maken.  Maar het benoemen van niet capabele mensen en het opzij zitten van anderen die kunnen bijdragen, zijn foute stappen.  Gelukkig hebben we de web 3.0. Dit maakt het mogelijk mensen te laten bijdragen aan de ontwikkeling van Curaçao 3.0.  Dus deel je ideeen en ontmoet elkaar om ze uit te voeren.  Dit is zelfs mogelijk om studenten in het buitenland, bijvoorbeeld Nederland, te betrekken bij Curaçao 3.0. Want Curaçao 3.0 is virtueel.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page