top of page

Wat verklaart en rechtvaardigt men de hoogte van top salarissen op Curaçao?

Wat verklaart en rechtvaardigt men de hoogte van top salarissen op Curaçao?

DRAFT 1.0

6 oktober 2021

Net als overal ter wereld staan de top salarissen ter discussie. Curaçao kampt met tekorten bij de (semi) overheid terwijl de hoogte van salarissen op Europees niveau ligt (Nederland, 2020). Een van de laatste aanleidingen voor een korte publieke discussie was de vraag in een BNN VARA quiz over het salaris van de hoogste baas bij de CBSC (BNNVARA-programma over salarissen veroorzaakt rumoer op Curaçao, 2021), waaruit bleek dat de CBCS president zelfs meer verdient dan zijn Europese vakgenoten. Maar de knuppel werd in 2020 al in het hoenderhok gegooid, toen het salaris van meerdere directeuren (CEO’s)in de semioverheid op straat lagen (Telegraaf, 2020).

Maar wat is de verklaring van deze hoge salarissen? Is er een historisch patroon? Bijvoorbeeld in het verleden zijn hogere salarissen uitgekeerd omdat Curaçao toen een hoger welvaartsniveau had? Of worden salarissen gebaseerd op soortgelijke functies in Europa of elders? Is deze vergelijking wel op zijn plaats? Vindt er regelmatig toetsing (marktwerking) plaats of er gunstiger alternatieven zijn?

Curaçao is een ijverige trendvolger die de leermeester overtreft. De stijging van deze salarissen doen in intreden in de jaren negentig, samen met ander neoliberaal gedachtegoed. Er ontstonden veel verzelfstandigde overheidsdiensten en moesten de directeuren meer gaan verdienen. Er waren onderlinge verschillen en men ging vergelijken. Bij die vergelijking werd ook het bedrijfsleven betrokken en het buitenland. Er ontstonden schimmige rapporten, van onder anderen een Venezolaanse consultant, en al snel gingen de inkomens omhoog en die bleven maar stijgen. De directeuren werden de sjeiks genoemd en toen de salarissen op straat lagen leek de bom te barsten.

Is het verantwoord om hoge salarissen te blijven betalen (terwijl er tekorten zijn)? Het is onduidelijk wat de meerwaarde van hoge salarissen is bij instanties die tekorten draaien. Doen directeuren dan wel hun werk? Krijgt men waar voor zijn geld? Wie draait op voor deze tekorten? Worden de kosten doorberekend aan de klant? Moet Nederland hiervoor garant staan? Er is hier ook sprake van een voorbeeldfunctie: is het terecht dat salarissen gelijk blijven tijdens een recessie waarbij de rest van de bevolking moet inleveren?

Nog een paar opmerkingen. De salarissen van de directeuren wordt vastgesteld door de Raad van Commissaris. Wat dachten deze door de politiek benoemde toezichthouders? En hoeveel invloed had de politiek c.q. de ministers de salarissen? En laten wij wel wezen, het gaat om doorgaans om een veredelde operationeel manager, het is zeker geen Chief Visionary Officer (Branson, 2020). Er is zeker geen Ronaldo-effect.

Maar hoe moet het verder? Om te beginnen moet er meer transparantie over salarissen in (semi)overheidssector. Openheid rondom vacatures en sollicitatieprocedures. Regelmatige beoordeling van bestuurders (door bijvoorbeeld, benoeming voor een aantal jaren, daarna roulatie). Ook demotie moet bespreekbaar worden en sociaal geaccepteerd: als directeuren niet meer in staat zijn om waarde te creëren conform hun salaris, dan moet een andere functie in de organisatie bespreekbaar zijn, in het belang van de organisatie en de klant. En het daadwerkelijk invoeren de “minister president norm”. Iets dat allang op de lijst staat en recent weer is afgedwongen via het landspakket, maar nog steeds niet is geïmplementeerd.

References

BNNVARA-programma over salarissen veroorzaakt rumoer op Curaçao. (2021, september 18). Opgehaald van knipselkrant-curacao.com: https://knipselkrant-curacao.com/media/algemeen-nieuws/ndh-bnnvara-programma-over-salarissen-veroorzaakt-rumoer-op-curacao/

Branson, H. (2020, January 21). www.virgin.com. Opgehaald van simon-sinek-on-being-a-visionary-in-the-infinite-game: https://www.virgin.com/branson-family/holly-branson-blog/simon-sinek-on-being-a-visionary-in-the-infinite-game

Nederland, C. (2020, december 15). www.cbs.nl. Opgehaald van Potentiële neveneffecten Wet Normering Topinkomens: https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/aanvullende-statistische-diensten/2020/potentiele-neveneffecten-wet-normering-topinkomens/7-beloning-bestuurders

Telegraaf. (2020, juni 6). Curacao gruwt van vorstelijke salarissen. Opgehaald van nu.cw: https://nu.cw/2020/07/06/telegraaf-curacao-gruwt-van-vorstelijke-salarissen/

Servaas Houben AAG, FIA, CFA, FRM

Dr. Miguel Goede

1 view0 comments

Comments


bottom of page