top of page

Wat hebben het politieonderzoek en de formatie van het kabinet gemeen?

Op 25 mei 2013 schreef ik op mijn Facebook wall: "Wat hebben het politieonderzoek en de formatie van het kabinet gemeen?"

Renée Gielen stilte..... alleen bij het politieonderzoek is iedere informatie daderinformatie. Voor wat betreft de formatie, stilte voor de storm?

Miguel Goede Ze hebben gemeenschappelijk niet transparant zijn met als gevolg speculatie en geruchten. Bij het onderzoek kan ik het begrijpen. Wat de formatie betreft niet, want we leven in een democratie, toch?

Jacob Gelt Dekker Alles gebeurt in het grootste geheim. De roddelmachibne draait overuren.

Billy Pandt Curacao=Controversao!

Men predikt transparantie en (ver)handelt geheimzinnigheid, men schreeuwt om vrede en voert oorlog, men roept om eenheid en betracht tweespalt, men heeft de mond vol van corruptiebestrijding en de zak even vol van corruptie, men pretendeert geen politiek kabinet te zijn maar laat zich tot aan het operationele toe sturen door politici, men ontzet bestuurders uit hun ambt wegens wanbeleid en zet vervolgens hetzelfde beleid voort, eenzelfde instantie wordt belast met beleidsontwerp, -uitvoering en -controle en wordt nota bene tevens aangewezen als onafhankelijke regulator. Men gooit hoge ogen en behaalt ondermaatse resultaten. Het lijkt allemaal verdomd veel op collectieve schizofrenie, immers in de democratische context verwordt men tot wij! Als de resultaten van het takenkabinet tekenend zijn voor het van haar verwachte professioneel gehalte, dan is daarmee een nieuwe degraderende invulling gegeven aan het begrip professionalisme, opname in Van Dale is op zijn plaats.

Miguel Goede Billy Pandt, heel scherp.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

De jaarcyclus gaat sluiten DRAFT 4.0 4 december 2023 Het is een stillere zondag dan normaal als je thuisblijft en geen radio of televisie aanzet. De dag verloopt trager dan normaal, en de temperatuur

Ligt het nu aan mij? DRAFT 4.0 3 december 2023 Op een vrijdag, zoals die van 1 december 2023, rijd ik langs het gebouw van onze nationale bibliotheek dat er verwaarloosd bij staat. De bibliotheek is e

Op weg naar pathocratie: De schaduw van democratie DRAFT 4.0 2 december 2023 Een paar dagen geleden bracht een bevriende jonge psycholoog een intrigerende term in mijn wereld: pathocratie. Een begrip

bottom of page