top of page

Wat hebben het politieonderzoek en de formatie van het kabinet gemeen?

Op 25 mei 2013 schreef ik op mijn Facebook wall: "Wat hebben het politieonderzoek en de formatie van het kabinet gemeen?"

Renée Gielen stilte..... alleen bij het politieonderzoek is iedere informatie daderinformatie. Voor wat betreft de formatie, stilte voor de storm?

Miguel Goede Ze hebben gemeenschappelijk niet transparant zijn met als gevolg speculatie en geruchten. Bij het onderzoek kan ik het begrijpen. Wat de formatie betreft niet, want we leven in een democratie, toch?

Jacob Gelt Dekker Alles gebeurt in het grootste geheim. De roddelmachibne draait overuren.

Billy Pandt Curacao=Controversao!

Men predikt transparantie en (ver)handelt geheimzinnigheid, men schreeuwt om vrede en voert oorlog, men roept om eenheid en betracht tweespalt, men heeft de mond vol van corruptiebestrijding en de zak even vol van corruptie, men pretendeert geen politiek kabinet te zijn maar laat zich tot aan het operationele toe sturen door politici, men ontzet bestuurders uit hun ambt wegens wanbeleid en zet vervolgens hetzelfde beleid voort, eenzelfde instantie wordt belast met beleidsontwerp, -uitvoering en -controle en wordt nota bene tevens aangewezen als onafhankelijke regulator. Men gooit hoge ogen en behaalt ondermaatse resultaten. Het lijkt allemaal verdomd veel op collectieve schizofrenie, immers in de democratische context verwordt men tot wij! Als de resultaten van het takenkabinet tekenend zijn voor het van haar verwachte professioneel gehalte, dan is daarmee een nieuwe degraderende invulling gegeven aan het begrip professionalisme, opname in Van Dale is op zijn plaats.

Miguel Goede Billy Pandt, heel scherp.

0 views0 comments

Comments


bottom of page