top of page

Vrije dagen

Vrije dagen

DRAFT 3.0

30 mei 2023

Het is tweede dag van Pinksteren en ik zag dat het in Nederland een vrije dag was. Dat is bij ons niet meer zo en nu willen enkelen in Nederland daarover discussiëren (Dros & Blacquière, 2023). Ik zou al schrijven over extra vrije dagen naar aanleiding van het feit dat de overheid de ambtenaren vrij gaf op vrijdag 19 mei omdat 18 mei vrij was in het kader van de hemelvaart. Het opnemen van een vrijdag tussen een feestdag en het weekend is een nationale sport. Men noemt en een bruggetje bouwen naar het weekend, puente in het Spaans.

Ik vind al die vrije dagen alleen maar lastig. Zeker sinds het thuiswerken tijdens de pandemie is geïntroduceerd. Het onderbreekt het ritme. En zelf door werken in je vrije tijd heeft weinig zin omdat veel mensen niet bereikbaar zijn.

Op Curaçao vrij geven vind ik misplaatst. Wij hebben een te lage arbeidsproductiviteit. En wat is zo erg aan werken? En toch kan ik het begrijpen want onderzoek wijst uit dat pesten, of erger, aan de orde van de dag is op het werk. Maar vrije dagen is niet de oplossing. Er moeten interventies plaatsvinden binnen organisatie. Bijvoorbeeld het installeren van vertrouwenspersoon en het inschakelen van maatschappelijk werkers.

References

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Other Side of the Coin

The Other Side of the Coin March 2, 2024 In our discussion on disease poverty, primarily stemming from the lack of a steady income, it's essential to consider the flip side: the presence of excessive

bottom of page