top of page

Visie Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn Curacao 3.0

Hier wordt de Visie Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn 3.0 verder uitgewerkt:

Volgens de website van de overheid van Curaçao is de missie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn: "Het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn zet zich in om samen met de burgers, bedrijven en instanties de sociale ontwikkeling en het welzijn van de bevolking van Curaçao te stimuleren in de richting van een duurzame, gezonde, liefdevolle, veilige, constructieve en geëmancipeerde leef-, leer- en werkomgeving.

De doelstellingen van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn zijn als volgt:

• Bevorder de sociale samenhang en een cultuur van bemiddeling in de buurten

• Stimuleer de deelname in de arbeidsmarkt en goede werkrelaties

• Draag zorg voor sociale veiligheid en gerechtigheid

• Geef autoriteit aan het volk van Curaçao

• Stimuleer een gezonde ontwikkeling van kinderen en benadruk de rol van de familie

• Bescherm de rechten van het gezin en de jeugd."

Het is het industriële tijdperk (2.0) dat wonen en werken definitief scheidde.  Mensen moesten naar de fabriek om te werken. Het gevolg was o.a. het ontwikkelen van steden, wegen, trein en andere transportsystemen. Tegenwoordig is werken 24 uur per dag en 7 dagen in de week, 24/7.  En: any place, any time.  Dit dankzij de ICT.  Hierdoor is de scheiding tussen werken en niet werken verdwenen.  We chatten op het kantoor en we werken thuis of hoe we dat ook maar willen.  Steeds meer mensen werken niet meer in een kantoor maar thuis of elders, bijvoorbeeld in een cafe of zelfs op het stand.  Dit wordt aangeduid met de Third Place.  Ons huis en de buurt worden belangrijker, want het zijn niet langer slaapplaatsen, maar echte leefruimtes en werkplekken.  Het huis is ook een beetje de school. Veel leren vindt plaats via het internet thuis. De buren en de buurt worden belangrijker.  We verlaten het huis niet om te gaan werken maar om te gaan recreëren en te socialiseren. Niet iedereen is zich hier van helemaal bewust. En toch is het zo.

  Maar iedereen moet ook een pensioen of een alternatief hebben.  De Sociale Verzekeringsbank Bank moet gesaneerd worden.

Curaçao 3.0 2020 Vision luidt:

–An open and competitive economy enabled by state of the art technology and an attractive financial and physical infrastructure, in which a core government has the role of conductor and refrains from playing along with the other musicians of the orchestra.

–This economy should also be diverse, consisting of strong industrial sectors as well as a solid service sector, especially the hospitality industry.

–This economy is the foundation for the happiness of the people,who will be living in a continuous learning community and preventive healthcare system.

We kunnen ook zeggen: Curaçao 3.0 is de Singapore van het Caribisch gebied.

Deze visie moet uitgewerkt worden voor de volgende deelgebieden:

Financiën

Algemene Zaken

Gezondheid, Milieu & Natuur

Economische Ontwikkeling

Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport

Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning

Bestuur, Planning & Dienstverlening

Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn

Wat is jouw visie op Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn 3.0?  Ga naar de "homepage" en wordt lid.

1 view0 comments

Kommentare


bottom of page