top of page

Visie Financien Curacao 3.0

Hier wordt de Visie Financien 3.0 verder uitgewerkt:

Volgens de website van de overheid van Curaçao is de missie van financien: "Het Ministerie van Financiën stimuleert een effectief en evenwichtig beleid op het gebied van financiën, belastingen en de douane om de publieke middelen verantwoordelijk, efficiënt en rechtvaardig aan te werven en te besteden, en om op een vergelijkbare manier controle uit te oefenen op budgettaire zaken. Zij is voorstander van een effectieve en efficiënte uitvoering van zaken met betrekking tot belastingen en de douane. Als organisatie heeft het Ministerie van Financiën (FIN) een modelfunctie: de medewerkers zijn van hoge kwaliteit en van een onbesproken gedrag. Intern en extern passen zij de “checks and balances” correct toe en handelen zij in alle opzichten volgens vastgestelde normen."

Eerder schreven we over Financiën 3.0.  Het gaat om kostenbeheersing, stimulering van de economie door bevorderen van investeringsklimaat. Maximale versimpeling van het systeem van belastingen en het mogelijk maken belasting te betalen via het internet.  Ook moet het begrotingsproces, inclusief begrotingsbewaking geoptimaliseerd worden.  Voorlopig kan het Cft rustig haar gang gaan: niet stoppen met cft.

Eerder is gesteld: Het is dus duidelijk dat Curaçao niet uit de huidige crisis  komt door alleen te bezuinigen.  Ik zei het eerder: de economie moet gaan groeien.  De economie is veranderd. het gaat om kenniseconomie.  De kenniseconomie draait om mensen met creativiteit.  Deze mensen moeten aangetrokken worden en aan de andere kan moeten ze ontwikkeld en gestimuleerd worden via het onderwijs. We moeten de Curaçaoenaar 3.0 ontwikkelen.  Het gaat om het Curaçaose talent ontwikkelen. Het gaat om andere waarden en normen: samen en delen.

–An open and competitive economy enabled by state of the art technology and an attractive financial and physical infrastructure, in which a core government has the role of conductor and refrains from playing along with the other musicians of the orchestra.

–This economy should also be diverse, consisting of strong industrial sectors as well as a solid service sector, especially the hospitality industry.

–This economy is the foundation for the happiness of the people,who will be living in a continuous learning community and preventive healthcare system.

We kunnen ook zeggen: Curaçao 3.0 is de Singapore van het Caribisch gebied.

Deze visie moet uitgewerkt worden voor de volgende deelgebieden:

Financiën

Algemene Zaken

Gezondheid, Milieu & Natuur

Economische Ontwikkeling

Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport

Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning

Bestuur, Planning & Dienstverlening

Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn

Wat is jouw visie op Financiën 3.0?  Ga naar de "homepage" en wordt lid.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Dissent: A Pillar of Democracy

Dissent: A Pillar of Democracy April 18, 2024 Yesterday, I couldn't find the time to blog. My schedule was packed, and it was chaotic. Not only were there continuous meetings, but numerous reports nee

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium April 16, 2024 Last Friday, I had the opportunity to attend the symposium organized by the Association of Dutch Caribbean Economists (ADCE) on the them

Confronting Ignorance in the Face of Reality

Confronting Ignorance in the Face of Reality April 15, 2024 We are ignorant of the facts, and we deny the facts we do have. No one is pushing to finally publish the figures from the 2023 census. Howev

Comentarios


bottom of page