top of page

Visie en strategie van organisaties op Curacao

Heeft u als bestuurder of toezichthouder het artikel "Curacao after dark" gelezen in The New York Times van 16 maart 2012?    Heeft u kennis genomen van de resultaten van de twee Curacaose dames in de Nederlandse talenten jacht?

Ben u geweest naar het concent van Giovanca in Brakkeput Meimei? Weet u dat dit informatie oplevert over de brede omgeving, die van invloed is op uw organisatie en dus de strategie van de organisatie?

De visie  van uw organisatie moet inpassen in de visie van Curacao om succesvol te kunnen zijn.  We spreken dan van alignment. Maar heeft Curacao een visie? En wie is verantwoordelijk voor deze visie? Is dat niet de regering? Nee, we zijn allemaal verantwoordelijk voor de visie van Curacao, zeker als het gaat om een gedragen visie. Ja, enkele jaren geleden was er iets van Vishon Korsou.  Dat is er nu niet meer.  En toch is er een visie van Curacao maar is deze is niet uit geschreven.  In deze blog geef ik de contouren van de visie van Curacao, als belangrijk element bij het bepalen van de strategie van uw organisatie.

Het gaat u als bestuurder of toezichthouder dus om :

Wat is de visie van uw organisatie?

Wat is de huidige situatie?

Wat is de visie  voor Curacao 2020?

Welke voorbeelden heeft Curacao waaruit wij inspiratie kan opdoen?

Hoe gaan we om met verandering op Curacao?

2. Curacao tracht zich nog steeds aan te passen aan de wetten van de globalisering.  Dat lukt niet in alle sectoren.  Maar hoe eerder Curacao de globalisering om armt, hoe eerder zij de vruchten daarvan zal plukken en hoe beter de bevolking de eigen identiteit kan behouden. Lees hierover het volgende

3. Curacao heeft een enorme potentie.  Niet zo zeer in de kennisecnomie maar in de creatieve economie.  Zie het artikel in The New York Post. Het succes van artisten en atleten op internationaal niveau bewijzen deze stelling.  Ook projecten als het

Maar projecten als

Over de creative economie van Curacao gaat het volgende

4. Eilanden als Singapore, Barbados, Aruba en anderen hebben zich ook aangepast aan de globalisering.  Welke lessen kunnen we van deze eilanden leren.  Hierover gaat het volgende

5. Maar zo als ik in mijn vorige

1. De strategie van uw organisatie moet niet alleen passen binnen de visie van Curacao, maar ook moet u letten op wat er in die sector zich ontwikkeld.  Dat is het geheim van Curacao Jazz Festival, Kura Hulanda en de studentenwoningen in Pietermaai. 

De overheid moet een visie hebben op de creatieve economie. Het onderwijs moet talenten ontwikkelen. Zit u bijvoorbeeld in de sector van toerisme dan moet u zich meer richten op het experience toerisme. Zit u in de advocatuur dan zijn er mogelijkheden op het gebied van auteursrechten. De ICT sector moet de technologie leveren om de creative economie mogelijk te maken.  De binnenstad is zeer belangrijk voor de creatieve economie. Pas medisch toerisme in deze visie? Volgens mij wel.

Wilt u met ons praten over uw visie en strategie, neem dan even contact met ons op

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page