top of page

Visie Bestuur, Planning & Dienstverlening Curacao 3.0

Hier wordt de Visie Bestuur, Planning & Dienstverlening 3.0 verder uitgewerkt:

Volgens de website van de overheid van Curaçao is de missie van Bestuur, Planning & Dienstverlening: "Onze missie en bestaansreden zijn dat het ministerie een leiderschapsrol op zich aanneemt in het realiseren en waarborgen van een overheidsapparaat dat goed functioneert op Curaçao. Wij zijn een nieuw ministerie. In het vorige overheidsapparaat heeft er nog niet eerder zulk een entiteit bestaan."

Eerder schreven we over Bestuur, Planning & Dienstverlening 3.0.  Het werk niet. Met de geboorte van het nieuwe land Curaçao waren de verwachtingen hoog gespannen. Maar het is niet geworden. Het werd niet de overheid 3.0 maar 2.1. 

We kregen 9 departementen.  De secretaris generaal (SG) en de andere topfuncties van elk departement moesten nog ingevuld worden. De minister van toen vond ze allemaal politiek gekleurd en benoemde zelf mensen.  Er was een organisatieontwerp en een business plan voor elk departement. De huisvesting moest nog geregeld worden.  Na twee jaar functioneert het apparaat nog niet naar behoren. Velen weten niet wat ze moeten doen en zijn bang voor de politiek.  Dit komt omdat er de afgelopen twee jaar binnen en buiten het apparaat is gejaagd op mensen die hun werk deden.

Kijk ook even naar de website (www.gov.an). De website zou het platform moeten zijn om met de overheid te interacteren.  Maar dat is het helemaal niet.  Er staat veel te weinig informatie op.

Reeds jaren voor de nieuwe status heb ik concrete plannen ingediend om een bestuursacademie op te richten en het apparaat op te leiden, met name de top.  Het is mij nooit duidelijk geworden, waarom zo'n dergelijk instituut nooit is opgericht.  Maar een dergelijk instituut blijft een noodzaak.  Het apparaat zal nooit optimaal functioneren als er geen bestuursacademie komt.  Maar laat mij dan het instituut opleiden, want dat doe je niet zonder kennis en internationaal netwerk. Een voorbeeld voor ons is de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Een professioneel, goed opgeleid en elektronische overheid is mogelijk.  Maar men moet het wel willen.  Er moet een visie zijn en er moet een masterplan komen. 

Dit ministerie van BPD moet zorgen dat de overheid gaat draaien en daardoor de hele samenleving.  Zij is ook verantwoordelijk voor de visie en het masterplan.

Curaçao 3.0 2020 Vision luidt:

–An open and competitive economy enabled by state of the art technology and an attractive financial and physical infrastructure, in which a core government has the role of conductor and refrains from playing along with the other musicians of the orchestra.

–This economy should also be diverse, consisting of strong industrial sectors as well as a solid service sector, especially the hospitality industry.

–This economy is the foundation for the happiness of the people,who will be living in a continuous learning community and preventive healthcare system.

We kunnen ook zeggen: Curaçao 3.0 is de Singapore van het Caribisch gebied.

Deze visie moet uitgewerkt worden voor de volgende deelgebieden:

Financiën

Algemene Zaken

Gezondheid, Milieu & Natuur

Economische Ontwikkeling

Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport

Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning

Bestuur, Planning & Dienstverlening

Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn  

Wat is jouw visie op Bestuur, Planning & Dienstverlening 3.0?  Ga naar de "homepage" en wordt lid.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Dissent: A Pillar of Democracy

Dissent: A Pillar of Democracy April 18, 2024 Yesterday, I couldn't find the time to blog. My schedule was packed, and it was chaotic. Not only were there continuous meetings, but numerous reports nee

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium April 16, 2024 Last Friday, I had the opportunity to attend the symposium organized by the Association of Dutch Caribbean Economists (ADCE) on the them

Confronting Ignorance in the Face of Reality

Confronting Ignorance in the Face of Reality April 15, 2024 We are ignorant of the facts, and we deny the facts we do have. No one is pushing to finally publish the figures from the 2023 census. Howev

コメント


bottom of page