top of page

Visie Algemene Zaken Curacao 3.0

Hier wordt de Visie Algemene Zaken 3.0 verder uitgewerkt:

Volgens de website van de overheid van Curaçao is de missie van Algemene Zaken: "Het Ministerie van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen is verantwoordelijk voor het waarborgen van de rechtstaat van het Land Curaçao, verder ook belast met interne en externe optimale communicatie, duurzame relaties binnen het Koninkrijk der Nederlanden en het buitenland, het vergroten van de nationale identiteit van haar bevolking en het waarborgen van de nationale veiligheid."

We leven in een rechtstaat. Dit moet gekoesterd worden. In deze context is het instellen van een consitutioneel hof wenselijk.

Communicatie zorgt voor de zingeving.  Het gaat om het Curaçaos verhaal. De regering is ook de storyteller van het verhaal van het land en haar inwoners. De burgers moeten begrijpen waar het om gaat.  Dit moet continu uitgelegd worden.

Wij zijn onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden.  In deze context bewaken wij onze nationale veiligheid.  Discussies over staatkundige veranderingen leiden voorlopig alleen maar tot stagnatie.

Wij profileren waar mogelijk in het buitenland ter bevordering van onze eigen identiteit, cultuur en economie en de wereldvrede.  Waar mogelijk dragen we bij aan oplossingen.

Curaçao 3.0 2020 Vision luidt:

–An open and competitive economy enabled by state of the art technology and an attractive financial and physical infrastructure, in which a core government has the role of conductor and refrains from playing along with the other musicians of the orchestra.

–This economy should also be diverse, consisting of strong industrial sectors as well as a solid service sector, especially the hospitality industry.

–This economy is the foundation for the happiness of the people,who will be living in a continuous learning community and preventive healthcare system.

We kunnen ook zeggen: Curaçao 3.0 is de Singapore van het Caribisch gebied.

Deze visie moet uitgewerkt worden voor de volgende deelgebieden:

Justitie

Financiën

Algemene Zaken

Gezondheid, Milieu & Natuur

Economische Ontwikkeling

Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport

Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning

Bestuur, Planning & Dienstverlening

Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn  

Wat is jouw visie op Algemene Zaken 3.0?  Ga naar de "homepage" en wordt lid.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

De jaarcyclus gaat sluiten DRAFT 4.0 4 december 2023 Het is een stillere zondag dan normaal als je thuisblijft en geen radio of televisie aanzet. De dag verloopt trager dan normaal, en de temperatuur

Ligt het nu aan mij? DRAFT 4.0 3 december 2023 Op een vrijdag, zoals die van 1 december 2023, rijd ik langs het gebouw van onze nationale bibliotheek dat er verwaarloosd bij staat. De bibliotheek is e

Op weg naar pathocratie: De schaduw van democratie DRAFT 4.0 2 december 2023 Een paar dagen geleden bracht een bevriende jonge psycholoog een intrigerende term in mijn wereld: pathocratie. Een begrip

bottom of page