top of page

Vertrouwen en corporate governance

Vertrouwen en corporate governance DRAFT 2.0 28 januari 2022 Trust, vertrouwen. Ik schreef daar eerder over op 25 juli 2021 (Goede, 2021). Discussiëren over dit concept moet maatschappelijk ingebed worden. Dat houdt in dat wij rekening moeten houden dat wij een low-trust samenleving zijn. Een samenleving met weinig vertrouwen wordt gedefinieerd als een samenleving waarin het interpersoonlijke vertrouwen relatief laag is en die geen gedeelde ethische waarden heeft. Wij zijn verdeeld, indisvidaulistisch,en materialistisch, dat maakt on kwestbaar om opportunistisch deelbelangen of eigenbelang na te streven. Dat houdt in dat alleen daarom al vertrouwen tussen bestuurders, commissarissen en aandeelhouder gevoelig is. De stelling dat er een persoonlijk- en zakelijk vertrouwen fundamentele verschillen, weet ik niet (Kunneman, 2022). Ook de stelling dat vertrouwen en optreden als adviseur botsen met kritisch zijn, weet ik niet. Iedere goede ouder combineert vertrouwen en kritiek in de relaties met zijn of haar kinderen. Volgens mij is een belangrijke vraag, wat is de basis van vertrouwen? Waarom vertrouw je een commissaris of bestuurder. Dat is op de eerst plaats de deskundigheid van de persoon en dat is primair gebaseerd op de opleiding en trackrecord. Het wordt moeilijk als mensen zonder de juiste opleiding worden aangesteld. Zelfs met een juiste opleiding is het problematisch. Dit heeft twee redenen. Door de commercialisering van opleiding (marktwerking in het onderwijs) is de nadruk van opleidingen niet de juiste. Met name komen ethiek en integriteit minder uit de verf en dat merken wij nu dagelijks. Een ander element dat vertrouwen bepaalt, is de mate waarin men kan vergaderen. Iedereen neemt aan dat hij of zij kan vergaderen en dat de ander het ook kan. De werkelijkheid is dat bijna niemand meer een training vergadertechnieken heeft gevolgd of er een boek over heeft gelezen. Ook daar valt veel winst te halen. De oplossing is het werken met profielen van commissarissen en het aanstellen van commissarissen via open-sollicitaties. Vervolgens permanente opleiding en training van alle actoren betrokken bij corporate governance. References Goede, M. (2021, Juli 25). Trust, vertrouwen. Retrieved from www.universityofgovernance.com/apps/blog: https://www.universityofgovernance.com/apps/blog/show/49945236-trust-vertrouwen?siteId=46765835&locale=en-US&fbclid=IwAR1jJWwAj2HLKXBimgyy8VeGrchzYz14jnXns3xoXoy27t5vDuLX4CwV2hk Kunneman, F. (2022, januari 24). Vertrouwen. Antilliaans Dagblad, p. 6. Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page