top of page

Vergrijzing, ouderenzorg en menselijkheid

Vergrijzing, ouderenzorg en menselijkheid

DRAFT 3.0

15 februari 2023

Toen ik op mijn lijstje van te behandelen onderwerpen keek stond er ‘ouderenzorg’. Ik verzuchte want ik kon zo twee schrijvens over het onderwerp weer voor de geest halen. En naar aanleiding van het ingezonden stuk van de dochter van de overleden mevrouw Gladys van Dal (Hilgers-Hoelen, 2018―nog één week en het is precies vijf jaar gelden―en een ander over tehuizen en hoe een vriend, samen met zijn zussen en broers, hun moeder, die bijna honderd werd, thuis heeft kunnen verzorgen. Dit verzuchten veranderde enigszins toen ik het Antiliaans Dagblad opende en het artikel zag “Beleid ouderenzorg versnipperd; Van de vijftig tehuizen hebben er veel geen vergunning.” Naast het hebben van geen vergunning hebben de overheid noch de instellingen een beleid(splan). Dat staat in een schrijven van de ouderenraad. (Beleid ouderenzorg versnipperd; Van de vijftig tehuizen hebben er veel geen vergunning, 2023). Maar over een visie wordt niet gerept.

Ik heb laatst gemerkt―bij het houden van een presentatie voor bario’s―dat veel mensen zo geconditioneerd zijn dat ze iets pas interessant vinden als ze cijfers zien. Laat ik daarom de bevolkingspiramide hier neerzetten. Het is geen piramide meer maar een pegel.

Figuur 2: Bevolkingspyramide Curaçao

Wat mij stoort is dat ik de afgelopen jaren menig minister van SOAW heb gesproken over dit probleem. Allen waren dicht tegen pensioenleeftijd of hadden die reeds bereikt. Ik had gedacht dat ze daardoor belangstelling zouden hebben voor het onderwerp, maar niets is minder waar.

Inmiddels heb ik ervaring met deze zorg, niet alleen mijn moeder en schoonmoeder hebben daar hun laatste dagen doorgebracht ook diverse aangetrouwde tantes en andere naasten ‘genieten’ daar nog van hun oude dag. En zoals ik altijd schrijf is dat je zo echt niet oud wil worden, als het je is gegund want ik maak steeds meer mensen mee die jong overlijden. Het is vaak tegen, en soms over, de grens van menselijke waardigheid. Ik ken ook steeds meer mensen die het zich kunnen permitteren die om die reden―medische- en ouderenzorg―naar het buitenland vertrekken; meestal Nederland maar ook Colombia of Costa Rica. De politiek en misschien anderen zijn er niet rouwig om, tot dat de ouderdom daar is.

References

Beleid ouderenzorg versnipperd; Van de vijftig tehuizen hebben er veel geen vergunning. (2023, februari 14). Antilliaans Dagblad.

Hilgers-Hoelen, M. (2018, februari 22). Bejaardenzorg. Retrieved from knipselkrant-curacao.com: https/knipselkrant-curacao.com/ingezonden-bejaardenzorg/

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page