top of page

Universiteiten op Curaçao

Universiteiten op Curaçao

DRAFT 1.0

14 september 2021

Op ons eiland hebben wij vele instellingen die het “universiteit” in de naam hebben. Op basis hiervan schreef ik in 2013 het beleid voor transnationale educatie als nieuwe economische pilar (Goede, 2014). Als onderdeel van de implementatie kwam er een heuse website (Ministry of Economic Development, sd). Op die website zijn wij een lijst van instellingen. De lijst hoeft niet volledig te zijn. Elf instellingen worden gemeld en daar staan niet bij de drie bekende “lokale universiteiten”.

Maar wat zijn de belangrijkste functies van een echte universiteit? Traditioneel zijn er drie hoofdfuncties: onderwijs, onderzoek en kennis- en technologieoverdracht. De inhoud en vorm van elk van deze functies hangt in principe af van de sociaaleconomische context waarin universiteiten opereren.

Hoger onderwijs verbetert levens. Het vergroot zelfkennis, werkgelegenheid en bevordert burgerparticipatie. Als agenten van sociale mobiliteit zijn universiteiten meer dan alleen plaatsen voor opleiding en instructie, het zijn cruciale intellectuele milieus waar kennis wordt gecreëerd, verspreid en uitgedaagd.

Een hogere opleiding leidt op in het specifieke vakgebied, maar leert ook complexe onderwerpen te begrijpen, analytisch te denken en ideeën effectief te communiceren. Men leert ook belangrijke vaardigheden, zoals organisatie, zelfdiscipline en hoe een taak van begin tot eind kunt zien. Daar zou ook ethiek bij moeten zitten.

Universiteit hebben een maatschappij kritische functie. Niet zelden beginnen grote veranderingen aan de universiteit. Eerder wees ik op de commercialisering van onderwijs en dus ook de universiteiten; hoger onderwijs is van het domein van overheid en maatschappelijk middenveld ingepikt door de markt of het marktdenken. Ze voldoen niet langer aan de drie functies en streven er ook niet meer na. Universiteiten reproduceren het ideaaltype van de plantage. Docenten noemen studenten muchanan (kinderen) en studenten noemen professoren mijnheer. Ook vabondsleider gebruiken die termen.

Ik presenteerde in 2010 een plan om de Universiteit van Curaçao niet alleen een echte universiteit te maken, maar ook van regionale en internationale betekenis. Bij het zoeken van de bron zie ik dat het gedateerd is 11 september 2011. Bijna op de dag af elf jaar geleden (Ontwikkeling visie UNA in teken van synergie, 2010).

Om de visie te materialiseren zal de UNA samenwerken met alle kennisintensieve sectoren en instituten, met name van de Jan Noorduynweg tot en met het Brionplein aan de ene kant en de luchthaven aan de andere kant, om op deze wijze een K-zone (Knowledge Zone) te creëren. Het mooie van de plannen is dat ze geen extra geld kosten. De feedback die ik over de plannen heb gekregen tot nu toe, juist omdat het geen cent kost, is overwegend positief. (Ontwikkeling visie UNA in teken van synergie, 2010)

In 2012 hebben wij het plan nog eens voorgelegd aan een wetenschappelijk tijdschrift en die oordeelde dat het gepubliceerd kon worden (Goede, 2012). Elf jaar later zijn er nog elementen in de huidige strategie terug te vinden. Dat is niet zo vreemd of een verdienste, het komt gewoon door common sense van het plan. Het is het enige plan waarvan ik zeg, stof het af en voer het uit.

References

Goede, M. (2012). The creation of the Knowledge Zone of Curacao: the power of a vision. Opgehaald van https://www.academia.edu/36754633/The_creation_of_the_Knowledge_Zone_of_Cura%C3%A7ao_the_power_of_a_vision

Goede, M. (2014). Transnational Education in Latin America and the Caribbean; The Case of Curacao. Opgehaald van https://www.universityofgovernance.com/Papers/TNECaribbenLA14april2014%20-%20v1A01%20(5).pdf

Ministry of Economic Development. (sd). THE HOT-SPOT FOR TRANSNATIONAL EDUCATION IN THE CARIBBEAN. Opgehaald van tnecuracao.gobiernu.cw: http://tnecuracao.gobiernu.cw/

Ontwikkeling visie UNA in teken van synergie. (2010, september 11). Amigoe. Opgehaald van https://studylibnl.com/doc/1327752/ontwikkeling-visie-una-2020--amigoe--11

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page