top of page

Universiteit 2.1

Het debat over de universiteit 3.0 op Aruba is geopend.  Na de openingsrede, volgde een reactie. Zie hier onder.  Maar wat is de visie op de U3.0?  Zie hier onze visie.

maandag, 17 september 2012 10:31 ORANJESTAD — ‘Een valse start’ noemt Rene Herdé het betoog van wetenschapper Eva Latham tijdens de opening van het nieuwe academisch jaar afgelopen vrijdag. De fractieleider van AVP liep als protest de universiteitsaula uit.

De reacties op de toespraak van de hoofdgastspreker waarin een negatief beeld van de Universiteit van Aruba (UA) en ook Arubaanse cultuur werd gepresenteerd, gingen ook nog het weekend door, getuige onder andere de sociale media. Ook werd over het vertrek van Herdé gespeculeerd. De politicus, die overigens uit het onderwijsveld komt, laat vanmorgen weten dat hij inderdaad de zaal uitgelopen is om een punt te maken. “Voor het eerst van mijn leven dat ik zoiets doe. Ik sta echt open en heb in mijn carrière altijd geleerd van kritiek, maar dan wel onderbouwd. Ik zal nog wel mijn verontschuldiging aanbieden aan de Gouverneur, want volgens het protocol was het niet beleefd om weg te lopen. Maar ik vond dat ik iets moest doen.” Herdé zag de vele ‘optrekkende wenkbrauwen, rollende ogen, mensen beschaamd om zich heen kijken’. “Zo voelde ik mij ook en ik dacht: we zijn te beschaafd, dit gaat te ver voor mijn beleefdheid om aan te horen.” Het feit dat de rector hiermee blijkbaar een ‘cyclus’ van academische debatten over kwaliteit van de universiteit wil starten, begrijpt de politicus niet. “Er zijn eisen aan een academische discussie. Daar heeft mevrouw Latham ook in het begin van haar speech over verteld. Ze heeft echter vervolgens stellingen gepresenteerd zonder enige onderbouwing. Dat is dus beneden het niveau van een wetenschappelijk discussie, je moet met bewijzen komen, desnoods een nieuwe theorie presenteren.”

Onderbouwing

Herdé erkent dat met het voortijdig weglopen, er nog een kans was dat de spreker dat in het einde van haar betoog zou doen. “Ik heb echter begrepen dat zij dat dus niet heeft gedaan.” Hij begrijpt nu dat de bedoeling was om te kijken naar het beeld dat er bestaat van de universiteit. “Maar dan nog had ik meer verwacht van een bijdrage van een wetenschapper dan alleen problemen te signaleren en meningen te geven. En als het de bedoeling was om mensen te choqueren, dan kan ik nog wel meer waanzinnige stellingen verzinnen.” De fractieleider heeft in het begin van de universiteit, eind jaren tachtig, er nog gewerkt. Ook toen waren er discussies over kwaliteitsverbetering zegt hij. En was er iemand van de Universiteit van Amsterdam die publiceerde dat de UA een kleuterschool is. “Ook toen vroeg ik: op basis van wat trek je die conclusie. Want zonder onderbouwing kan ik er niets mee.”

Accreditatie

De fractieleider zegt verder ten aanzien van een van de kritiekpunten in Lathams betoog, het uitblijven van accreditatie van de universiteit, dat dit een terecht punt is. “Dat had al lang moeten gebeuren. Ik begrijp niet waarom dit op zich laat wachten.” Ook de internationale samenwerking van de faculteiten met andere, goede universiteiten, kan volgens hem beter. “De samenwerking met Nederlandse universiteiten is blijven steken op het niveau van gebruik maken van docenten en professoren. Er moet inhoudelijk meer samenwerking komen.” Ook bij de benoeming van personeel kan het beter. “Daarbij speelt geld natuurlijk een rol, als je een topprof wil aantrekken. Maar ik vind ook dat benoemingen van eigen mensen, Arubanen, aan de hoogste kwaliteitseisen moeten voldoen. Anders doen we ons geen enkel goed.”

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page