top of page

Trouble in paradise

Trouble in paradise

DRAFT 2.0

15 mei 2022

Dat was de consensus over de kop van artikelen die begin mei 2022 handelden over de arrestatie van de premier van de BVI in Miami (Miami, 2022). Hij schijnt persoonlijk deel uit te maken van een organisatie die betrokken is bij internationale drugshandel. Ook op Curaçao werd het nieuws breed uitgemeten. Er was zo iets van, zo erg is het bij ons niet. Maar hoe denken wij dat men in het buitenland tegen ons aankijkt als een ex-premier doet aan crowdfunding om te voorkomen dat hij moet gaan zitten? Een paar dagen later kan men lezen in stukken uit een lopende rechtszaak dat een benden, onder anderen betrokken bij internationale drugshandel, in 2016 politici en politieke partijen heeft trachten om te kopen. Wij zien de splinter in andermans oog, maar de balk in ons eigen oog niet.

References

(n.d.).

Miami, A. i. (2022, May 4). BVI premier accused of cocaine trafficking granted bail in Miami. Retrieved from theguardian.com: https://www.theguardian.com/world/2022/may/04/bvi-premier-accused-of-cocaine-trafficking-granted-bail-in-miami

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page