top of page

Trias politica en de vierde, de vijfde en de zesde macht

Trias politica en de vierde, de vijfde en de zesde macht

DRAFT 3.0

27 maart 2023

Reeds vroeg tijdens haar periode als minister moest de nu ex-minister van GNM publiekelijk opbiechten dat ze tot op dat moment geen weet had van de trias politica en dat zij in haar onwetendheid zich is gaan inmengen in zaken van de rechterlijke macht (MFK corrigeert minister Pietersz-Janga, 2021). Dit zou haar in maart 2023 noodlottig worden. Iedereen dacht dat het een geïsoleerd geval was, tot dat minister van Financiën geen twee weken terug een journaliste belette van vrije nieuwsgaring, een hoeksteen van de persvrijheid (Deur ministerie van Financiën gesloten voor TV Direct, 2023). Als hij de politieke geschiedenis van ons land kende had hij deze faux pas niet begaan. Immers in 2004 oordeelde de rechter dat dit niet mag, in een vonnis tegen het Land de Nederlandse Antillen (minister president Louisa Godett) dat dit niet mag (Persvrijheid vonnis Amigoe Land, 2011).

Velen riepen nu dat de minister aan de vierde macht was gekomen. (Er kwamen allerlei nuanceringen van de kant van de minister, maar ook van dat deel van de pers dat wegkeek, bijvoorbeeld dat het geen persconferentie betrof en dergelijk, maar mijns inziens allemaal niet ter zake doende.) Dat de minister aan een macht was gekomen is juist, maar het is de vijfde macht. En ook deze vijfde pilaar van de democratie is al decennia lang aan het verzwakken en dat is nu in vele andere delen van de wereld ook het geval.

De vierde macht is het ambtelijk apparaat en dat heeft de politiek in bij de start van het nieuwe land in 2010, letterlijk de nek omgedraaid, door met name de top slecht te noemen en is dit nooit meer te gecorrigeerd (Goede, 2019).

De zesde macht zijn de consultants. (Los van de schade die de brache zichzelf heeft berokkend.) Deze macht is na 2010 wegbezuinigd officieel door de politiek, al dan niet onder druk van Nederland (Goede, 2020). Althans de consultants die echt macht hadden door kennis. Daarvoor in de plaats creëerde de politiek scheme van consultants―niet gehinderd door kennis en relevante ervaring―dat gaandeweg de vorm kreeg en wat wij thans duiden met Family & Friends (Goede, 2001; Goede, 2018).

Al met al zijn de checks and balances van de democratie totaal geërodeerd, veel meer dan toen Transparency International in 2013―wij zijn nu tien jaar veder―een assessment uitvoerde (National Integrity System Assessment Curacao 2013, 2013). De crisis van de democratie is wereldwijd en een correctie kan niet uitblijven (Goede, The End of Democracy as we know it, 2019). Dit is volgens mij ook een verklaring van resultaat van de Provinciale Statenverkiezingen in Nederland in maart 2023, waarbij de Boeren Burgere Beweging uit het niets de grootste werd.

References

Goede, M. (2001). Ontwikkeling van de consultancy-branch in de Nederlandse Antillen". Management & Consultancy Netherlands. Opgehaald van https://www.academia.edu/37059197/De_ontwikkeling_van_de_consultancy_branche_in_de_Nederlandse_Antillen

Goede, M. (2018). Consultancy in Curacao en de Dutch Caribbean van 2000 tot en met 2020. Management & Consultancy Netherlands. Opgehaald van https://www.academia.edu/37926265/Consultancy_in_Cura%C3%A7ao_en_de_Dutch_Caribbean_van_2000_tot_en_met_2020_Nieuws_Algemeen_Management_and_Consulting_pdf

Goede, M. (2019). De casus ambtelijk apparaat Curaҫao. Opgehaald van https://www.academia.edu/38225078/De_casus_ambtelijk_apparaat_Cura%D2%ABao

Goede, M. (2019). The End of Democracy as we know it. Kybernetes. Opgehaald van https://www.academia.edu/39655240/The_future_of_democracy_the_end_of_democracy_as_we_know_it

Goede, M. (2020). Overheid Curaçao verlaagt tarieven consultants: einde consultancy in Caribisch Nederland? Management & Consultancy Netherlands. Opgehaald van https://www.academia.edu/44041810/Overheid_Cura%C3%A7ao_verlaagt_tarieven_consultants_einde_consultancy_in_Caribisch_Nederland

National Integrity System Assessment Curacao 2013. (2013, June 25). Opgehaald van www.transparency.org: https://www.transparency.org/en/countries/cura%C3%A7ao

Persvrijheid vonnis Amigoe Land. (2011). Opgehaald van www.curacao-law.com: https://www.curacao-law.com/wp-content/uploads/2011/10/Persvrijheid-vonnis-Amigoe-Land-260104.pdf

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page